Terug naar overzicht

Projectgroep International Institute betreurt slechte communicatie

‘Ik betreur hoe het gegaan is met de communicatie. Naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, naar de academies en in het bijzonder naar de Diensteenheid DMCS.’ Dat zei Nicole van Emmerik gisteren namens de projectgroep die het plan voor een International Intitute heeft opgesteld.
Van Emmerik was op eigen verzoek te gast bij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapasraad (GMR) om te reageren op de commotie die is ontstaan na de bekendmaking van het plan in juni. Volgens het plan wordt de International School omgevormd tot een International Institute dat de regie over al het internationale onderwijs aan Avans Hogeschool krijgt. Veel academies staan kritisch tegenover die regierol. Bovendien voelt de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken (DMCS), die momenteel de ondersteuning op het gebeied van internationalisering behartigt, zich gepasseerd. DMCS werd niet betrokken bij de plannenmakerij.

Dat niemend van het internationale bureau van DMCS was ingeschakeld, kwam volgens Van Emmerik doordat men ervan uitging dat de toenmalige voorzitter van de de projectgroep, Jos Ossewaarde van de Raad van Bestuur, mede namens DMCS participeerde.
Volgens de woordvoerster is het ook niet juist om te spreken van een opwaardering van de International School tot International Institute. Volgens haar was het uitgangspunt de International School op te heffen om ruimte te maken voor een nieuw Avansbreed instituut.
Hoewel Van Emmerik in de GMR veel instemming ontmoette met het voornemen meer te maken van de internationalisering, bleef de raad zeer kritisch over de wijze waarop men een en ander wil vormgeven. Van Emmerik gaf toe op al die vragen geen antwoord te geven, en verklaarde de plannen te hebben ontworpen vanuit enthousiasme voor de internationalisering in combinatie met ‘enige naïviteit tegenover de politieke gevoeligheden’.

De Raad van Bestuur komt binnenkort met een nadere uitwerking terug bij de GMR. Daarop heeft de medezeggenschapsraad instemmingsbevoegdheid. De GMR besloot gisteren de voorstellen af te wachten. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?