Terug naar overzicht

Ruim 100 CMD-gegadigden meer dan vorig jaar

Vorige week hadden zich ruim 100 gegadigden meer aangemeld voor de Bredase opleiding Communication & Multimedia Design (CMD) dan rond dezelfde tijd een jaar geleden. De Academie voor ICT & Media ging vóór de zomervakantie uit van 200 eerstejaars extra.
Of de verwachte groei helemaal gerealiseerd wordt is de vraag. Halverwege augustus was naar schatting zo’n tachtig procent van de vooraanmeldingen binnen. Voor de populaire CMD-opleiding van Avans Hogeschool waren toen 243 aanmeldingen geregistreerd. Als daar nog twintig procent bijkomt, ontvangt de opleiding dit jaar zo’n 290 eerstejaars, 150 meer dan vorig jaar.
Anders dan vorig jaar kunnen alle aanmelders bij CMD worden ingeschreven: Avans Hogeschool heeft de zelfgekozen studentenstop, die tot nu toe van kracht was, opgeheven. Die maatregel van de Raad va n Bestuur leidde in mei en juni tot felle reacties bij de opleiding: het hoofd van de opleiding, Jurriënne Ossewold, stapte op, en studenten demonstreerden tegen de maatregel. Inmiddels heeft de Raad van Bestuur toegezegd te bekijken of de studentenstop volgend jaar weer zal worden ingevoerd.

Op dit moment de extra CMD-inschrijvingen voor Avans Hogeschool niet ongelegen, omdat de instelling evenals vorige jaren bij andere onderdelen marktaandeel dreigt te verliezen. De krimp zit vooral bij de PABO, Bouwkunde in Den Bosch, de Academie voor Sociale Studies en de traditionele informatica-opleidingen.

Naast de extra aanwas bij CMD biedt ook de toename van het aantal eerstejaars bij Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek een bescheiden tegenwicht tegen de negatieve trend. Daar waren vorige week 96 aanmeldingen binnen tegen 59 vorig jaar. De aanmeldingen bij de Juridische Hogeschool, die samen met Fontys wordt bestuurd, vertonen eveneens groei. Verder zal de opheffing van de numerus fixus bij Fysioptherapie naar verwachting enkele tientallen inschrijvingen meer dan vorig jaar opleveren.

Desondanks stond Avans Hogeschool vorige week in de tussenstand op 0,3 procent verlies aan marktaandeel. Als dat de trend is, zakt het marktaandeel van Avans op de peildatum 1 oktober 2005 naar circa 5,0 procent. Vier jaar geleden, in 2001, was dat nog 6,0 procent. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?