Terug naar overzicht

Speculeren met belastinggeld voortaan uit den boze

Staatssecretaris Rutte juicht het toe als hogescholen en universiteiten commerciële nevenactiviteiten ontplooien. Zolang de instellingen dat maar niet doen met publieke middelen. Studenten en bestuurders zijn dat in grote lijnen met hem eens.

De bekostiging die het rijk voor het hoger onderwijs beschikbaar stelt, is gereserveerd voor de kerntaken onderwijs en onderzoek. Zolang instellingen kunnen aantonen dat bijvoorbeeld een verbouwing van een faculteit noodzakelijk is voor die kerntaken, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar begeeft een hogeschool zich via de bouw van een studentenflat op de kamermarkt, dan mag ze daar geen rijksgeld in pompen. Ook voor private masters mogen niet langer publieke middelen worden aangewend en hetzelfde geldt voor onderzoek dat deels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Alle risicodragende investeringen met geld van OCW zijn voortaan uit den boze. Zelfs garant staan voor die investeringen mag niet meer van de staatssecretaris.
Rutte maakt een uitzondering voor projecten die aantoonbaar een innovatieve bijdrage leveren aan onderzoek en onderwijs. Maar ook dan geldt dat er ‘geen oneerlijke concurrentie en daarmee marktvervalsing ontstaat’.

Instellingen die zich niet aan de regels houden, kunnen terugvorderingen van het ministerie verwachten. Externe toezichthouders zullen de financiële handel en wandel van hogescholen en instellingen tegen het licht houden. Een gescheiden boekhouding maken van het publieke en het private deel – zoals de fraudecommissie-Schutte voorstelde – gaat Rutte te ver. Hij denkt dat de regels die hij formuleert samen met de extra controle voldoende zijn.

Studentenbond LSVb is tevreden met de maatregelen van Rutte. Het ISO is minder content. De meer gematigde studentenbeweging stelt dat de regels botsen met de eerder aangekondigde experimenten met het open bestel. Universiteitenkoepel VSNU ‘onderschrijft’ de gedragsregels, al vindt de vereniging het jammer dat de universiteiten op extra administratieve kosten worden gejaagd. De HBO-raad noemt de plannen van Rutte ‘een logisch gevolg op het rapport van de commissie-Schutte’. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?