Terug naar overzicht

Studielast Werktuigbouwkunde Den Bosch: ruim 41 uur

Afgezien van de kunstopleidingen (met studiebelastingen tot wel 46 uur per week) houdt Werktuigbouwkunde van Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch de student het meest van de straat van alle hbo-opleidingen van Nederland. Volgens de Bossche studenten Werktuigbouw vergt hun studie wekelijks 41,3 uur.
Veel van hun medestudenten besteden heel wat minder tijd aan de studie, zo blijkt uit de onlangs verschenen nationale studentenenquête van Choice, het Leidse centrum voor hoger onderwijsinformatie. De onderzoekers vroegen de geënquêteerden om te schatten hoeveel uur ze per week aan hun studie besteden. De resultaten mogen schokkend heten.

Wie zo min mogelijk wil studeren, kiest voor een lerarenopleiding in een taal. Daaraan zeggen hbo-studenten gemiddeld 25 uur in de week te besteden. Maar ook studies als small business en pedagogiek kosten weinig tijd: wekelijks 27 uur.
Voor exacte hbo-studies als technische natuurkunde en bouwkunde moeten studenten naar eigen zeggen een stuk harder aanpoten: ze zijn er gemiddeld 35 en 36 uur in de week aan kwijt. Nog harder werken studenten van het conservatorium (38 uur), de kunstacademie (40 uur) en de toneelschool (45 uur).

Per instelling lopen de uren echter dramatisch uiteen. Drie opleidingen van de Hogeschool Inholland bungelen onder aan de lijst. De studenten duiken er onder de magische grens van twintig uur studeren per week. Het betreft de opleidingen media- & entertainmentmanagement (Rotterdam), small business (Diemen) en maatschappelijk werk & dienstverlening (Den Haag).

In een eerste reactie zegt staatssecretaris Rutte: ‘Het is een bevestiging van het beeld dat ik al eerder had gekregen. Een flink aantal studies doe je in feite parttime.’ Maar hij wil er geen consequenties aan verbinden. ‘Het is aan de studenten en instellingen om er werk van te maken.’

De meest intensieve hbo-opleiding van Nederland is de dramaopleiding van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, waar de studenten wekelijks 46,7 uur bezig zijn.
Tegenover de score van 41,3 uur bij Werkttuigbouwkunde in Den Bosch staan opleidingen van net iets meer dan twintig uur per week, zoals Personeel & Arbeid van de Fontys Hogeschool Eindhoven (20,4 uur) en de lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam (20,2 uur voor de exacte vakken en 20,4 uur voor de talen).

Tussen de uitersten van het hbo liggen de wetenschappelijke studies. De lichtste universitaire opleiding is onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam, terwijl diergeneeskunde in Utrecht met een studielast van 44,6 uur per week niet onder doet voor de kunstenstudies in het hbo. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?