Terug naar overzicht

Subsidie voor particuliere instellingen

Een beperkt aantal particuliere hogescholen en universiteiten krijgt vanaf 2007 overheidssubsidie. Een van die instellingen, Hogeschool Schoevers in Den Haag, krijgt vandaag staatssecretaris Rutte op bezoek.

Uit het subsidie-experiment moet blijken of het zinvol is om het publiek bekostigde hoger-onderwijsbestel definitief open te breken voor instellingen als Nyenrode, Schoevers en het NTI.
Deze zomer maakte staatssecretaris Rutte bekend hoe het vorig jaar aangekondigde experiment met een open bestel er precies uit zal zien. Belangrijke voorwaarde is dat alleen NVAO-geaccrediteerde opleidingen er aan mee mogen doen.
In september 2007 gaan er vier deelexperimenten van start. Ten eerste kunnen particuliere instellingen bekostiging krijgen voor opleidingen die ze daartoe voordragen. Daarnaast wil de staatssecretaris een bekostigingsexperiment met de hbo-opleiding small business & retailmanagement. Hij verwacht dat de prestaties van particuliere en reguliere instellingen binnen één domein beter vergelijkbaar zijn.
In de overige twee experimenten zijn het de studenten zelf die bekostiging meenemen. Vijfhonderd van hen mogen met de leerrechten die ze na hun eerste opleiding overhouden onderwijs inkopen bij een erkende commerciële hogeschool of universiteit. Ook buitenlandse studenten die een Nederlandse Huygens-beurs krijgen, mogen die bij de ‘commerciëlen’ besteden.
De proef zal duidelijk moeten maken of de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat met een open onderwijsbestel, of de keuzemogelijkheden van studenten toenemen en of hun prestaties verbeteren.

In 2004 was het de Onderwijsraad die de deur naar een open bestel op een kier zette. Volgens de raad zijn de niet-bekostigde instellingen vooral goed in het aanboren van nieuwe doelgroepen, bieden ze meer maatwerk en hebben ze veel ervaring met afstandonderwijs. De Tweede Kamer steunde het advies van de Onderwijsraad en in november kondigde het kabinet een experiment aan, dat nu nader is uitgewerkt.
De organisaties van universiteiten, hogescholen en studenten zijn tegen de invoering van een open bestel. Ze zijn vooral bang dat er steeds meer instellingen uit de slecht gevulde staatsruif moeten mee-eten en dat de ‘commerciëlen’ alleen geïnteresseerd zijn in populaire opleidingen waarmee makkelijk geld verdiend kan worden. Als de bekostigde instellingen straks het monopolie op hun melkkoeien kwijtraken hebben ze geen geld meer over om hun kleine dure opleidingen in de lucht te houden. (HC/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?