Terug naar overzicht

Verkeershinder rotonde bij locatie Tilburg

Morgen wordt begonnen met de aanleg van vrijliggende fietspaden rondom de rotonde op de kruising Professor Cobbenhagenlaan-Academielaan in Tilburg. Tot eind september levert dat hinder voor het verkeer op.
Tijdens afsluitingen van het kruispunt wordt het verkeer omgeleid. Fietsers over het bestaande fietspad langs de Professor Cobbenhagenlaan. Gemotoriseerd verkeer via de Conservatoriumlaan, Bredaseweg, Ringbaan West en Wandelboslaan. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?