Terug naar overzicht

VVD: ‘Hoger onderwijs moet waken voor jihad-werving’

De VVD roept op tot extra waakzaamheid voor de werving van radicale moslimorganisaties onder islamitische studenten. Volgens kamerlid Arno Visser wordt er te licht over dit onderwerp gedacht. ‘Bij de aanslagen in New York, Madrid en Londen waren ook studenten betrokken. En het hoeft er maar één te zijn.’
Visser verbaast zich over de naïviteit die hij in het hoger onderwijs aantreft. ‘Laatst werd ik tijdens een congres aangesproken door een universiteitsbestuurder: of de procedure waarmee buitenlandse studenten in Nederland worden toegelaten niet wat kon worden versneld. Dan denk ik: beseffen zulke bestuurders wel dat niet iedereen die zich voordoet als student daadwerkelijk voor een opleiding naar Nederland komt?’
De VVD’er wil dat het hoger onderwijs alert is. ‘Op een universiteit of hogeschool kan als eerste worden gesignaleerd dat een student radicaliseert.’ Hij stelde kamervragen met de aanslagen op het Londense openbaar vervoer in het achterhoofd. In de nasleep van die gebeurtenis kwamen rapporten boven water waaruit bleek dat Al Qaida-aanhangers ronselden onder islamitische studenten. ‘Dat kan hier ook gebeuren’, zegt Visser.

De AIVD bevestigt Vissers vermoeden: ook onder Nederlandse studenten wordt geworven voor de jihad, de heilige islamitische oorlog. ‘Het gaat om groepen die met het gedachtegoed van Al Qaida sympathiseren. Ze worden natuurlijk niet rechtstreeks door Bin Laden aangestuurd. Daardoor is de structuur van deze groepen ook zo moeilijk in kaart te brengen’, aldus een woordvoerder. Indicaties dat juist studenten in trek zijn heeft de Nederlandse geheime dienst niet. ‘Er wordt ook geworven in de gevangenis, het voortgezet onderwijs en op de werkvloer. Het is heel moeilijk te zeggen om hoeveel mensen het gaat.’

Vorig jaar verscheen een rapport van het Instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT. Daarin werd gewaarschuwd dat onderwijsinstellingen te weinig oog hebben voor terreurdaden. Naast een veiligheidsrisico voor instellingen zelf, werd onder meer gewaarschuwd voor diefstal van gevaarlijke stoffen. Dat document is volgens de VVD nauwelijks opgepikt. Staatssecretaris Rutte heeft de instellingen deze zomer per brief om meer alertheid gevraagd. De kamervragen van zijn partijgenoten beantwoordde hij nog niet.

Universiteitenkoepel VSNU is van mening dat er genoeg wordt gedaan. ‘Gevaarlijke stoffen worden goed beveiligd en cruciale plaatsen houden we in de gaten’, aldus een woordvoerder. ‘We onderhouden over dit soort zaken ook regelmatig contact met de AIVD. Tegelijkertijd zeggen wij wel: universiteiten zijn open instanties en dat moet zo blijven.’
Visser wil ook niet dat instellingen hun islamitische of buitenlandse studenten uitgebreid gaan screenen. ‘Maar ik wil wel dat het onderwerp wat meer urgentie krijgt.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?