Terug naar overzicht

10 jaar onafhankelijke hogeschoolkrant

Het uitkomen vandaag van het eerste nummer van de papieren Punt in dit studiejaar betekent een mijlpaal. Tien jaar geleden verscheen het eerste nummer van Impuls, de onafhankelijke hogeschoolkrant van de Hogeschool West-Brabant in Breda. De redactie viert dat jubileum in december met een minisymposium over ‘omgaan met de pers’. Tony van der Meulen, hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, zal een presentatie verzorgen.

Hoe oud een krant is, valt niet altijd gemakkelijk vast te stellen. Op de krant die vandaag verschijnt staat bijvoorbeeld dat we aan de veertiende jaargang toe zijn. Dat getal is ontleend aan het ontstaan van de hogeschoolkrant Hogescoop in Den Bosch een paar jaar eerder dan Impuls. In 2001 ging die krant over in Skoop, een ‘kopblad’ van Impuls in Den Bosch, dat volgens dezelfde onafhankelijke formule werd gemaakt. Vorig jaar werden Impuls en Skoop samengevoegd tot één krant voor heel Avans Hogeschool, Punt.
Het jubileum slaat dan ook op ’tien jaar onafhankelijke hogeschoolkrant’. Het idee om journalisten aan te trekken die op onafhankelijke wijze een blad voor de hogeschoolgemeenschap moesten samenstellen was geen gemeengoed in hbo-land. Bij de universiteiten was en is tot op de dag van vandaag de onafhankelijke universiteitskrant een veel vanzelfsprekender verschijnsel.
Aan de Hogeschool West-Brabant moest men er flink aan wennen. Zo was het even schrikken toen de redactie in een van de eerste nummers onverschrokken alle plussen én minnen van de Bredase en Etten-Leurse opleidingen uit de Keuzegids Hoger Onderwijs publiceerde. Het hoofd van een opleiding die ondermaats presteerde, kwam dan ook verhaal halen over de berichtgeving. Jaren later, toen zijn opleiding erg goed scoorde, en de hogeschoolkrant daarover berichtte, gaf hij volmondig toe, dat dat nieuws dankzij de onafhankelijke positie van de redactie wel een stuk geloofwaardiger was.

Onafhankelijke hogeschoollbladen verschijnen momenteel aan de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Utrecht, de Haagse Hogeschool, de Hogeschool Rotterdam, de Hanze Hogeschool in Groningen, de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Zuyd.
Over de mate van onafhankelijkheid rijst overigens van tijd tot tijd verwarring. Het bestaan van een redactiestatuut, waarin het onafhankelijk opereren van de redactie is vastgelegd, is eigenlijk een minimum vereiste. Toch zijn er bladen bekend die jaren zonder zo’n document hun onafhankelijkheid overeind hebben kunnen houden. Andersom komt het voor, dat bestuurders als het even niet uitkomt het redactiestatuut terzijde schuiven om in het onwelgevallige redactiebeleid in te grijpen.
Het College van Bestuur van de Hogeschool (West-)Brabant en later de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool komt de erkenning toe, dat men de onafhankelijke positie van de hogeschoolkrant sinds 1995 altijd voluit heeft gerespecteerd.

Het jubileumsymposium met Tony van der Meulen vindt plaats op 8 december om 15.00 uur. Nadere informatie volgt. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?