Terug naar overzicht

Academieraad ‘hard getroffen’ door uitblijven ondersteuning

De academieraad van de Academie voor Algemeen en Financieel Management in Breda schrijft ‘hard getroffen’ te zijn door het wederom uitblijven van secretariële ondersteuning. De raad schrijft dit aan de academiedirectie.

Vorig jaar had de raad ook geen ambtelijk secretaris. Die zou er dit jaar wel zijn. Maar nu blijkt volgens de brievenschrijvers dat er in ieder geval ook het eerste kwartaal weer geen ondersteuning zal zijn. ‘Dit heeft de academieraad hard getroffen. Vorig jaar had de academieraad al het gevoel niet optimaal te kunnen functioneren’, zo schrijft de raad in de brief.
Voor een goed draaiende academieraad moet er volgens de raad heel wat gebeuren, zoals het verzamelen en versturen van relevante stukken, het maken en verspreiden van de agenda, het plannen van afspraken, het notuleren en het schrijven van brieven.
De raad wil zo niet wil verder gaan. ‘Tot op het moment dat er ondersteuning vanuit de directie komt door middel van een ambtelijk secretaris zal de academieraad genoodzaakt zijn om de besluitvorming van zaken rond instemming en advies op te schorten.’ Met andere woorden: de raad neemt stukken van de directie niet meer in behandeling. De raad blijft wel gewoon vergaderen en zal de inbreng van docent- en student-leden behandelen.
De raad heeft tijdelijk ook geen voorzitter. Docent Michiel Adriaansen is geen voorzitter meer (nog wel lid) omdat zijn aanstelling bij Avans Hogeschool kleiner is geworden. Niemand van de huidige raadsleden wil het voorzitterschap onder de huidige omstandigheden overnemen.
De raad wil dat de academiedirectie ruim voor de volgende vergadering van 27 september met een voorstel komt om uit deze impasse te komen. (PM)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?