Terug naar overzicht

Arbeidsmarkt hoogopgeleiden stabiel

De werkloosheid onder starters op de arbeidsmarkt is vorig jaar fors toegenomen. Vooral laagopgeleide schoolverlaters halen het gemiddelde omlaag. Het aantal werklozen onder hbo’ers en academici is met respectievelijk zes en vijf procent stabiel.
Dat blijkt onder de jaarlijkse monitor ‘Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt’ van het Maastrichtse onderzoeksbureau ROA. 115 Duizend schoolverlaters werden voor het onderzoek benaderd.

De meeste ondervraagden blijken – anderhalf jaar na afstuderen – tevreden over de gevolgde opleiding. Tachtig procent van de hbo’ers en 83 procent de academici zou terugblikkend dezelfde studie kiezen. De grote meerderheid van hen vindt een baan in het eigen vakgebied. Dat geldt voor bijna tachtig procent van de hbo’ers en voor ruim zeventig procent van de academici. Driekwart van de hbo’ers vindt een baan op niveau. Bij WO’ers is dat aandeel met 63 procent aanmerkelijk kleiner. Daar staat tegenover dat het gemiddelde bruto uurloon van de universitair geschoolde met 14,15 euro bijna 2,50 euro hoger is dan dat van een hbo’er.

Een opleiding ’taal en cultuur’ biedt de minste kans op een baan: grofweg tien procent van de WO’ers en vijftien procent van de hbo’ers met een dergelijk diploma is na anderhalf jaar nog altijd werkloos. Startende leraren, gezondheidskundigen en artsen komen het makkelijkst aan een baan: minder dan vijf procent van hen is werkzoekend.
Over de belangstelling voor bèta- en techniek stelt het ROA dat die vooral tanende is onder veertien- en vijftienjarigen. De opstellers van het rapport stellen dan ook voor dat wervingscampagnes van de overheid zich moeten focussen op scholieren uit die leeftijdsgroep. Meisjes zijn volgens ROA een verhaal apart: ook als zij een bètaprofiel gekozen hebben, gaan ze aan de hogeschool of universiteit liever iets anders doen.

Het ondernemerschap onder hoogopgeleiden neemt wat toe, maar nog altijd begint maar drie tot vier procent van de afgestudeerde hbo’ers en academici voor zichzelf. Volgens het ROA neemt de ondernemerszin weer af zodra het economisch weer wat beter gaat en bedrijven en instanties weer meer aan de afgestudeerden trekken. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?