Terug naar overzicht

Avans kiest eerste centrale medezeggenschapsraad

Voor het eerst in haar bestaan organiseert Avans Hogeschool rechtstreekse verkiezingen voor een centrale medezeggenschapsraad. In de eerste week na de herfstvakantie kunnen – bij meer dan voldoende kandidaten – studenten en medewerkers digitaal hun stem uitbrengen op de kandidaat van hun voorkeur.
De precieze tijdstippen, het verkiezingsreglement en de naam van de nieuwe raad moeten nog worden vastgesteld.
Wel staat vast dat er 24 zetels te verdelen zijn: 12 voor studenten en 12 voor medewerkers. Studenten mogen elk hun stem uitbrengen op een student-kandidaat, medewerkers op een kandidaat uit hun midden. Wanneer het aantal kandidaten van een van deze twee categorieën 12 of minder bedraagt, worden de kandidaten automatisch als verkozen beschouwd, en kan de achterban geen stem uitbrengen.

Momenteel heeft Avans Hogeschool een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), die na de fusie is samengesteld uit afvaardigingen van de raden van de toenmalige Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en de Hogeschool Brabant.
Onder andere door de omvorming van de Stichting Brabantse Hogescholen tot Avans Hogeschool heeft de oprichting van een rechtsreeks verkozen centrale medezeggenschapsraad sinds 2001 op zich laten wachten.
Een rechtstreeks verkozen centrale raad is nieuw voor een belangrijk deel van Avans. In de voormalige Hogeschool Brabant werd de centrale raad samengesteld via getrapte verkiezingen: de gekozen faculteitsraden vaardigden de leden van de centrale medezeggenschapsraad af.

Over de wijze van kandidaatstelling en verkiezing doet het Bureau Medezeggenschap binnenkort nadere mededelingen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?