Terug naar overzicht

Basisbeurs met 150 euro omhoog

Studenten worden toch grotendeels gecompenseerd voor extra kosten die zij maken als de zorgwet op 1 januari 2006 wordt ingevoerd. De basisbeurs wordt komend jaar met 150 euro verhoogd. De studentenbonden zijn enthousiast.

Het extraatje voor studenten werd met een breed gesteunde D66-motie afgedwongen tijdens het algemene begrotingsdebat in de Tweede Kamer. De invoering van de nieuwe ziektekostenverzekering zou 235.000 studenten zonder aanvullende beurs tot 230 euro per jaar kosten. Studentenbonden LSVb en ISO vonden dat onacceptabel en eisten compensatie. Toen hun lobby bij het kabinet geen effect had, richtten de organisaties zich tot de Tweede Kamer.

Met succes, want de D66-motie werd mede ondertekend door SP, VVD en CDA. Jonathan Mijs (LSVb) laat weten ‘blij’ te zijn met de extra basisbeurs. Evelien van Roemburg is ook tevreden, maar plaatst een nuance. ‘Door die 150 euro extra is de nood weliswaar minder hoog, maar het is geen volledige compensatie. Voor al die zesde, zevende, of achtstejaars die op basis van een lening doorstuderen, biedt de opwaardering van de basisbeurs geen soelaas. Het ISO zet haar plannen voor een aparte studentenverzekering dan ook door, ook al neemt niet iedereen ons dat in dank af.’
De nieuwe zorgwet zou door een premie van 1100 euro voor minima onbetaalbaar worden. Buiten de zorgtoeslag van maximaal 450 euro om werd daarom voor een aantal bevolkingsgroepen een extra compensatie afgesproken. Lange tijd leek een grote groep studenten buiten de boot te vallen omdat hun ouders te veel verdienden. Dat was voor het ISO aanleiding om een goedkopere studentenpolis te lanceren.

De aanvulling op de basisbeurs komt boven op de 33 miljoen euro die al gereed stond voor de ziektekostencompensatie van de armste studenten met een aanvullende beurs. Of dat bedrag door de stijging van de basisbeurs anders wordt verdeeld, is nog niet bekend. In totaal kost de opwaardering van de basisbeurs het rijk meer dan veertig miljoen euro per jaar. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?