Terug naar overzicht

Bos: Liberalisering hoger onderwijs is niet ‘rechts’

Plannen voor leerrechten, selectie aan de poort en experimenten met een open onderwijsbestel – PvdA-leider Wouter Bos liet gisteren in Groningen nog maar eens weten dat ook sociaal-democraten ze omarmen.
‘Wij steunen staatssecretaris Rutte in zijn voorstellen over leerrechten’, verklaarde Bos bij de opening van het hogeschooljaar van de Hanzehogeschool Groningen. ‘Studenten krijgen hierdoor hopelijk wat meer te zeggen over hun eigen opleidingen. Instellingen krijgen meer prikkels om kwaliteit te leveren.’ Het gaat de PvdA zelfs niet ver genoeg. Liever had ze de student een budget gegeven waarmee hij zijn eigen onderwijs kan inkopen, waar ook in Europa.
Het kan Bos weinig schelen of iemand aan een universiteit of aan een hogeschool studeert: wat hem betreft verdwijnt het verschil tussen de ‘stammen’, zolang uit het diploma maar blijkt wat een student precies heeft geleerd.

Is selectie aan de poort dan een exclusief ‘rechts’ idee? Ook dat ontkent de PvdA-leider. ‘Het gaat mij er om dat iedereen met voldoende vooropleiding in het hoger onderwijs terecht kan en dat wij de eenvormigheid doorbreken.’ Wat volgens Bos betekent dat instellingen de ruimte moeten krijgen om een eigen aanbod te ontwerpen en de studenten te kiezen die daarbij passen. Zolang de overheid er maar voor blijft zorgen dat ook arme studenten eraan kunnen deelnemen.

Als het nodig is wil Bos de komende jaren best meer geld in het hoger onderwijs steken, maar dan moet wel eerst de bureaucratie binnen de instellingen worden aangepakt. ‘Voor je het weet is het vragen om meer geld een excuus om allerlei andere keuzes die ook met onderwijskwaliteit te maken hebben uit de weg te gaan.’
Bos rekende voor dat universiteiten en hogescholen gemiddeld 41 procent van hun geld uitgeven aan ‘vergaderen, toezicht en andere bureaucratie’. De uitgaven aan ondersteunende diensten stegen met 39 procent, en de uitgaven aan docerend personeel slechts met één procent. ‘Als je met dit soort cijfers te maken hebt, is het niet makkelijk om te pleiten voor meer geld voor het hoger onderwijs.’ (TdO(/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?