Terug naar overzicht

Bureaucratiemeter in hoger onderwijs

Minister Van der Hoeven wil alle sectoren van het onderwijs onderzoeken op ‘improductieve bureaucratie’. Wanneer het hoger onderwijs aan de beurt komt, is nog niet bekend.

In opdracht van de minister heeft onderzoeksbureau Ecorys een instrument ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre de toenemende bureaucratisering binnen het voortgezet onderwijs bijdraagt dan wel afbreuk doet aan de kwaliteit van het onderwijsproces. Negentig procent van de VO-scholen deed het goed en eenderde van hen bleek zelfs ‘extreem efficiënt’.
Ecorys zou dergelijk onderzoek ook willen doen in het hoger onderwijs, hoewel dat veel moeilijker is. ‘Er zijn veel verschillende opleidingen en er is natuurlijk geen centraal schriftelijk dat de landelijke norm stelt’, zegt Jos Blank, manager bij Ecorys.

Maar minister Van der Hoeven is vastbesloten. Ze wil de improductieve bureaucratie bij alle instellingen jaarlijks in kaart brengen en hen in staat stellen hun prestaties onderling te vergelijken. Vervolgens wil ze bezien of de wet- & regelgeving en het beleid van haar ministerie onnodig bijdraagt aan het ontstaan van improductieve bureaucratie. Pas daarna komt aan de orde wat er moet gebeuren als de mogelijkheden om productiever te werken onderbenut blijven. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?