Terug naar overzicht

Christelijke Studentenvereniging Alpha in het slop

Het gaat niet goed met de Christelijke Studentenvereniging Alpha Breda en Den Bosch. Tenminste wat betreft het ledenaantal. De Bossche vereniging telt nog maar drie leden en in Breda is er nog maar één student die de boel bestiert.

De vereniging heeft nooit zo’n grote toeloop gehad, maar dit schooljaar is het wel heel droevig gesteld. ‘Vorig jaar waren we met z’n zevenen. De helft daarvan is getrouwd en verhuisd, de andere helft is afgestudeerd’, verklaart Lieke Terlouw, vierdejaarsstudent Vrijetijdsmanagement aan de NHTV in Breda en enig lid van Alpha. ‘We zijn veel te laat begonnen met de werving van studenten.’ In allerijl is ze nu samen met Alpha landelijk en de Evangelische Baptisten Gemeente met de promotie begonnen. Op het HBO Intro Festival in Breda zijn flyers uitgedeeld en er zijn mails verstuurd naar studenten. Een paar van hen heeft al gereageerd, zegt Lieke, die besloten heeft er voor te gaan. ‘Dat er geen studenten lid zijn van Alpha, wil niet zeggen dat er geen behoefte is aan een christelijke studentenvereniging. Er is zeker behoefte, alleen is het de vraag of studenten op de hoogte zijn van ons bestaan. En daar moeten we iets aan doen.’
Een zelfde mening is Marieke Blom toegedaan. Ze is derdejaarsstudente Bouwkunde aan Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch en voorzitter van Alpha Den Bosch. Marieke verwacht dat tien tot twaalf studenten zich aansluiten bij Alpha. ‘Dat geeft de vereniging voldoende bestaansrecht.’
Het ledenaantal van de christelijke studentenvereniging is niet overal in Nederland zo laag. In Leeuwarden floreert Alpha met zo’n honderd studenten en Alpha Ede telt er zestig. (CB)

Belangstellenden voor Alpha kunnen zich aanmelden via alphabestuurdenbosch@hotmail.com en alphabreda.tripod.com.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?