Terug naar overzicht

Directie DPAO uitgebreid

De Dienst Personele & Administratieve Ondersteuning (DPAO) krijgt een tweede directielid. De nieuwe functionaris wordt belast met de portefeuille human resource management (HRM).
De Raad van Bestuur heeft dat besloten op basis van een vertrouwelijke notitie van de directeur van DPAO, Marc Hoornick. Daarin wordt de organisatie van DPAO geëvalueerd. In de notitie wordt vastgesteld, dat de kwaliteit van de dienstverlening op financieel terrein en op het gebied van HRM verbetering behoeft. Geconcludeerd wordt dat daartoe uitbreiding van de directie met een HRM-functionaris nodig is, mede vanwege de forse omvang van de diensteenheid.

Het management van de diensteenheid telt behalve de straks tweehoofdige directie drie managers die verantwoordelijk zijn voor de deelgebieden financiën, personeel, en studentenadministratie. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?