Terug naar overzicht

Doekle Terpstra wil meer oudere studenten werven

Van het leven lang leren komt weinig terecht, constateert Doekle Terpstra, de nieuwe voorzitter van de HBO-raad. Hij betreurt dat het hbo er onvoldoende in slaagt de oudere student te bereiken. Dat schrijft hij in zijn ‘Zes uitdagingen’, die hij als ‘persoonlijke agenda’ voor het komend jaar heeft gepubliceerd.

Terpstra wijst erop dat het hbo groeit, maar dat de instroom van 25-plussers tussen 2001 en 2004 met 3000 is afgenomen. Hij vindt dat het de andere kant uit moet ter wille van de technologische en sociale innovatie. Er moeten afspraken met het bedrijfsleven over worden gemaakt.
Terpstra wil het komend jaar extra investeren in nog vijf aandachtsgebieden: kwaliteit, medewerkers, professionele masteropleidingen, toegepast onderzoek en alumnibeleid. (FG)

Klik hier voor de volledige tekst van de ‘Zes uitdagingen’.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?