Terug naar overzicht

Frans van Kalmthout dient ‘Buitenhof’ van repliek

Bureaucratisering en kwaliteitsverlies kunnen op een andere manier worden bestreden dan voorgesteld in het televisieprogramma Buitenhof afgelopen zondag, en dat gebeurt ook. Dat heeft Frans Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool, in een brief aan de redactie van het programma als zijn mening gegeven. Twee docenten hadden in Buitenhof betoogd, dat het hbo lijdt onder bureaucratisering en dat steeds vaker lager gekwalificeerde docenten worden aangesteld.

Volgens Van Kalmthout wordt in het hbo daarentegen veel aan professionalisering van docenten gedaan, onder andere door hen te stimuleren te promoveren. Ook zet hij zich af tegen de suggestie in Buitenhof dat de bureaucratie in het hbo een onevenredig deel van de middelen zou opslokken: ‘Uit diverse onderzoeken blijkt dat de verhouding tussen het onderwijs en de ondersteuning in het hbo gemiddeld over de hogescholen 70/30 tot 65/35 procent bedraagt. Dat is iets geheel anders dan in de uitzending werd gesuggereerd.’
Van Kalmthout erkent het gevaar van bureaucratisering en voegt daaraan toe: ‘Ik zou u aan de hand van concrete voorbeelden aan kunnen geven hoe ik, vanuit mijn organisatie- en financiële portefeuille deze tendens heb gekeerd.’
De programmamakers wordt ook verweten een verouderd idee van onderwijs te hebben, waarin het contact tussen docent en student alleenzaligmakend is. Van Kalmthout houdt hen voor: ‘Studenten leren ook van elkaar en met elkaar, in elektronische leeromgevingen leren studenten onderwerpen uit binnen- en buitenland die een essentiële toevoeging vormen op hetgeen de docent in het leerproces betekent. Als u deze nieuwe rol van ICT ontkent door vast te houden aan het traditionele beeld van de “de leraar voor de klas” dan kunnen we het in Nederland zeker vergeten met onze ambities omtrent Nederland Kennisland.’

Van Kalmthout, die ‘met verwondering en toenemende ergernis’ naar de uitzending had gekeken, vindt een interview met twee docenten onvoldoende basis om de stelling te onderbouwen dat het hbo zich in een crisis bevindt: ‘Misschien had het de redactie niet misstaan om het jongste rapport van de onafhankelijke Onderwijsinspectie over het hbo van april 2005 te lezen. Die komt tot heel andere conclusies.’ (FG)

Zie ook:
‘Docenten waarschuwen voor “sluipende crisis in hbo”‘
Uitzending en terugblik Buitenhof

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?