Terug naar overzicht

Fysiostudenten mogen door met studie

Twee studenten Fysiotherapie mogen doorgaan met het volgen van hun opleiding. De studenten maakten bezwaar tegen een bindend negatief studieadvies. Het College van Beroep heeft hun bezwaren gegrond verklaard.

Grote afwezige tijdens de zittingen was de examencommissie van de opleiding Fysiotherapie. De voorzitter van het College van Beroep zei dit nog niet eerder meegemaakt te hebben. Bovendien was er vanuit de opleiding geen verweerschrift ingediend. De twee studenten zaten overigens niet alleen tegenover het College. Beiden hadden hun moeder meegenomen.
De ene student moest in eerste instantie stoppen met de opleiding omdat hij voor een tentamen een 5.4 haalde. De jongen in kwestie verklaarde tijdens de zitting dat hij graag had gezien dat zijn toets ook door een andere docent was nagekeken. Het verschil van een tiende punt zou voor hem het einde van zijn opleiding betekenen. Volgens de student was hij nooit echt gewaarschuwd voor een aankomend negatief advies. Hij gaf aan dat zijn mentor tijdens hun laatste gesprek juist had gezegd dat hij goed vooruitging.
De andere student ging in beroep tegen zijn gekregen negatieve advies omdat hij naar eigen zeggen niet genoeg was begeleid. Zo had hij tijdens het eerste halfjaar van zijn studie geen mentor, terwijl hij eigenlijk wel iemand kon gebruiken die hem aanspoorde.
Ook een studente van de Pabo had bezwaar aangetekend tegen het bindend negatief studieadvies. Dit werd echter ongegrond verklaard. (MvD)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?