Terug naar overzicht

‘Geen bonus voor directeuren bij lege studentenzetels’

Als studentenzetels in opleidingscommissies en academieraden leeg blijven, moeten de betreffende directies geen bonus krijgen. Dat stellen Richard Blankenstein en Dennis van Nieuwenhuijzen voor in een brief aan Marja Kamsma, lid van de Raad van Bestuur. De twee studentleden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad willen dat Kamsma persoonlijk reclame gaat maken voor de medezeggenschap.

Volgens het tweetal hoort het tot de taak van de academiedirecteuren de academieraden en opleidingscommissies gevuld te krijgen. ‘Het argument dat dit niet in de contracten van de directies staat is onzin. Zij moeten immers functioneren volgens de Avans waarden en dit is de perfecte uitwerking van een van deze waarden’, luidt de argumentatie.

Blankenstein en Van Nieuwenhuijzen willen de belangstelling voor de medezeggenschap stimuleren, nu er verkiezingen voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor de deur staan; op 25, 26 en 27 oktober kunnen studenten en medewerkers hun vertegenwoordigers in de GMR kiezen via een digitale stemming.
Vooral de betrokkenheid van studenten bij de hogeschool is volgens hen dramatisch laag. ‘Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, vraaggericht werken en lange termijn projecten zoals internationalisering en huisvesting’, zo schrijven ze. Ze vrezen dat te weinig studenten zich verkiesbaar zullen stellen, en dat, zoals ook momenteel het geval is, zetels in de medezeggenschapsraad leeg zullen blijven. Als dat gebeurt, betekent dat volgens hen een publiekelijk falen van de Raad van Bestuur.

In de brief wordt Marja Kamsma, die sinds 1 mei lid van de Raad van Bestuur is, opgeroepen de deelname aan de verkiezingen te bevorderen: ‘Nu uw wittebroodsweken voorbij zijn is het tijd om te gaan acteren. Als “frisse wind” voor de organisatie van Avans bent u uitermate geschikt, vanwege uw spontane, representatieve en enthousiaste houding en onbesproken verleden, om studenten op te roepen en toe te spreken hoe leuk en belangrijk het is om betrokken te zijn bij de organisatie van Avans Hogeschool. Tevens verwachten wij van u dat u met studenten in debat wil gaan over de organisatie van Avans Hogeschool voor de verkiezingen.’
Marja Kamsma heeft de twee studenten uitgenodigd voor een gesprek. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?