Terug naar overzicht

Hbo-docenten juist minder gewaardeerd

Hbo-docenten krijgen gemiddeld een 6,8 van hun studenten. Daarmee scoren ze bijna een halve punt lager dan hun universitaire collega’s. Eerder deze week berichtten wij nog ten onrechte dat hbo-docenten het beter doen.

Uit de landelijke studentenenquête van onderzoekscentrum Choice blijkt dat studenten van de Christelijke Hogeschool Ede het meest tevreden zijn over hun docenten. Ze geven hun een fraaie 7,5 voor hun didactische vaardigheden, inhoudelijke deskundigheid en bereikbaarheid. De meeste kritiek krijgen de docenten van de Delftse vestiging van Inholland, die gemiddeld een 6,2 scoren.

De ‘docentscores’ van de universiteiten zijn gemiddeld hoger. Met rapportcijfers tussen de 7,1 en 7,4 geven laten de universiteiten de meeste hogescholen ver achter zich. Naast de Christelijke Hogeschool Ede kunnen zich maar drie hogescholen met de universiteiten meten: Artez in Zwolle (7,1), TH Rijswijk (7,2) en de Gereformeerde Hogeschool Zwolle (7,4)

Per opleiding verschilt de waardering voor de docententeams veel meer. Bij de opleiding docent drama van Fontys Hogeschool Eindhoven krijgen de leraren maar liefst een 8,6 voor hun vakkennis en een 8,2 voor hun didactische vaardigheden. Alle theateropleidingen doen het traditioneel goed en ook enkele muziekopleidingen scoren behoorlijk hoog, zoals het conservatorium in Den Haag en Artez in Zwolle.
De docenten van de opleidingen bouwtechnische bedrijfskunde, technische bedrijfskunde, bouwkunde en civiele te chniek van Avans Hogeschool in Tilburg scoren daarentegen zeer matig. Met hun vakkennis zit het wel goed (6,7 tot 7,1). Maar hun didactische prestaties en vooral hun beschikbaarheid voor studenten scoren relatief laag. Bij bouwtechnische bedrijfskunde respectievelijk 6,2 en 5,7, bij technische bedrijfskunde 5,9 en 5,6, bij bouwkunde 6,0 en 5,6 en bij civiele techniek 6,0 en 6,1.

Het minst gewaardeerd in het hele hoger onderwijs is het docententeam van de opleiding scheepsbouwkunde van Inholland Delft. De studenten hebben er niet het gevoel dat hun docenten veel weten: voor deskundigheid scoren ze een 5,8. Ook hun manier van lesgeven oogst weinig waardering (5,3) en goed bereikbaar zijn ze evenmin (4,7).
Inholland heeft trouwens ook een hoog scorende niet-artistieke studie in huis: in Diemen krijgen de docenten van de lerarenopleidingen een 8,2 voor hun vakkennis en een keurige 7,3 voor didactische vaardigheden. Inholland is kennelijk een school van uitersten. (BB/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?