Terug naar overzicht

Hoger onderwijs teleurgesteld over bescheiden investeringen

Hogescholen, universiteiten en studentenbonden hebben teleurgesteld gereageerd op de onderwijsbegroting. De hogescholenvereniging spreekt van een ‘gemiste kans’, en de universiteiten menen dat ze ‘structureel worden uitgehold’.

De HBO-raad stelt dat de hogescholen als gevolg van eerdere bezuinigingen nog altijd dertig miljoen euro minder te besteden hebben na drie jaar Balkenende. De op Prinsjesdag aangekondigde extra investering van 28 miljoen euro in 2006 geeft aan dat het kabinet het hbo nog altijd niet serieus neemt. De HBO-raad stelde voor de zomer een prestatieagenda op met staatssecretaris Rutte, waarmee de innovatieve kracht van het hbo moet worden bevorderd. ‘Maar in de onderwijsbegroting krijgen deze afspraken geen vertaling.’

Universiteitenvereniging VSNU is tevreden over de incidentele impulsen die voor het onderzoek zijn gereserveerd, maar wijst er op dat de rijksbijdrage per student structureel blijft dalen: in 2006 zou die neerkomen op 5600 euro per student, in 2010 zal dat 5200 euro zijn. ‘Op dit moment komen de universiteiten jaarlijks al honderd miljoen euro tekort voor het geven van onderwijs. Gegeven de Lissabon-doelstelling, waarmee het kabinet zich heeft gebonden aan een verdere toename van studenten in het hoger onderwijs, brengt dat de instellingen in een lastig parket.’

De studentenbonden delen die kritiek. Daarnaast verbaast de LSVb zich erover dat teruggevorderde ‘hbo-fraude’-gelden niet – zoals vorig jaar afgesproken – terugstromen in de staatskas, maar binnen de OCW-begroting blijven. Zeker als dit geld vervolgens niet opnieuw in het hoger onderwijs, maar in de BVE-sector wordt geïnvesteerd. De BVE-instellingen worden namelijk gecompenseerd voor misgelopen inkomsten als gevolg van het privatiseren van de inburgeringstrajecten.
Het ISO wil meer aandacht voor de didactische kwaliteit van docenten in het hoger onderwijs. De bond pleit voor verplichte cursussen en vindt het in het Jaar van de docent onbegrijpelijk dat hier nog steeds niets van is terug te zien in de begroting. Net als de LSVb wil het ISO volledige compensatie voor alle studenten die er met de invoering van het nieuwe ziektekostenstelsel op achteruit gaan. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?