Terug naar overzicht

Hogeschool Zeeland kiest voor betalingsregeling Schutte

De Hogeschool Zeeland heeft een deal gesloten met het ministerie van OCW. De hogeschool mag de claim van de commissie Schutte à 19,1 miljoen euro in twintig jaar terugbetalen. Daar staat tegenover dat de instelling afziet van juridische stappen.
De commissie Schutte legde in april vorig jaar een claim van 11,8 miljoen bij de Zeeuwse instelling neer, omdat in de jaren 2001-2003 onterecht bekostiging voor buitenlandse studenten zou zijn verkregen. Later heeft het ministerie een aanvullende berekening gemaakt over de periode 2001-2004, waardoor het terug te vorderen bedrag tot 19,1 miljoen opliep. Gevreesd werd, dat de claim de financiële doodsteek voor de kleine Zeeuwse hogeschool zou kunnen betekenen.

Aanvankelijk weigerde de Zeeuwse hogeschool zich bij de claim neer te leggen. Collegevoorzitter Jan Bart Mandos tekende bij de publicatie van het rapport van de commissie Schutte in 2004 onmiddellijk fel protest aan. Aanvankelijk heette het zelfs, dat de bestuursvoorzitter de commissie Schutte – en eventueel de leden van de commissie persoonlijk – aansprakelijk zou stellen voor de schade die zijn hogeschool zou leiden als gevolg van de aantijgingen. De hogeschool zou desnoods voor de rechter eisen, dat de commissie de kwalificatie ‘in strijd met de wet’ zou herroepen.
Maar tot een juridisch gevecht is het niet gekomen. De hogeschool heeft uiteindelijk, zo laat de woordvoerder weten, bewust gekozen voor ‘continuïteit en kwaliteit’ en wil ‘het gedoe’ achter zich laten.

De betalingsregeling houdt in, dat de Hogeschool Zeeland twintig jaar krijgt voor een gespreide terugbetaling van de 19,1 miljoen. Iedere twee jaar zullen de instelling en het ministerie de financiële positie van de hogeschool doorlichten om te bezien of de regeling voor de komende periode haalbaar is. Zo niet dan wordt uitstel overeengekomen, en wordt de terugbetalingsperiode met twee jaar verlengd.

De keuze van de Hogeschool Zeeland betekent een kopzorg minder voor het ministerie van OCW. In een juridisch gevecht zou de rol van het ministerie ongetwijfeld breed worden uitgemeten. Daar zou men in de bekostigingsaffaire veel steken hebben laten vallen, maar die betrokkenheid is in de onderzoeken tot nu toe slechts marginaal aan de orde gesteld.
Maar het departement is nog niet van die zorg af. Andere hogescholen blijven van plan de claims van de commissie Schutte juridisch aan te vechten. Daaronder Avans Hogeschool, die volgens de commissie rond de 20 miljoen euro moet terugbetalen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?