Terug naar overzicht

Inholland registreert verbeteringen voortaan online

Met de lancering van een ‘verbeterbarometer’ heeft collegevoorzitter Jos Elbers het hogeschooljaar van Inholland geopend. Op de barometer zal voortaan voor iedereen zichtbaar zijn of en hoe de kwaliteit van de verschillende opleidingen zich verbetert.

HBO-raadvoorzitter Doekle Terpstra, gastspreker bij de opening van het hogeschooljaar, liet gisteren nadrukkelijk weten het onterecht te vinden dat ‘Inholland het afgelopen jaar een nationale kop van jut is geweest’. Toch lagen er onweerlegbare feiten ten grondslag aan de storm van kritiek: studenten bleken ontevreden over het geboden onderwijs, ex-docenten beklaagden zich en in de Keuzegids Hoger Onderwijs scoren de Inholland-vestigingen onder de maat.
In een recent eigen onderzoek gaven de studenten Inholland weliswaar een magere voldoende, maar lieten ze tegelijk weten nog steeds ontevreden te zijn over de college-uitval en de communicatie over de tentamens. Op de gisteren gelanceerde kwaliteitsmeter worden eventuele verbeteringen iedere twee weken geregistreerd en weergegeven. Het is de bedoeling dat de barometers online zijn te raadplegen, zodat iedereen de vorderingen van de hogeschool met eigen ogen kan aanschouwen.
Elbers trok gisteren nogmaals het boetekleed aan. De collegevoorzitter zei dat zijn instelling tijdens het fusieproces en de daarop volgende reorganisatie van Inholland te weinig acht heeft geslagen op de wensen van studenten en personeel. Desalniettemin zei hij pal te blijven staan voor het competentiegericht onderwijs waarin zijn hogeschool zich specialiseert.
En passant kreeg staatssecretaris Rutte nog een flinke kat van Elbers. Staatssecretaris Rutte zou met zijn nieuwe wetgeving te veel op de stoel van de hogescholen gaan zitten. Een woordvoerder van de bewindsman reageert verbaasd: ‘De invoering van de nieuwe wet voor het hoger onderwijs zorgt juist voor vijfentwintig procent minder wetgeving en regels.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?