Terug naar overzicht

ISO wil goedkopere zorgverzekering voor studenten

Een speciale zorgpolis moet voorkomen dat studenten er tot 230 euro in koopkracht op achteruit gaan. Maar de jongerenafdelingen van CDA en D66 verwijten studentenbond ISO, de initiatienemer tot het plan, gebrek aan solidariteit.

In 2006 wordt het huidige zorgstelsel vervangen door een nieuw. Daarin krijgt iedereen hetzelfde basisverzekeringspakket. Omdat de premie rond de 1100 euro komt te liggen, krijgen de meeste minima – waaronder studenten met een aanvullende beurs – daarvoor een financiële compensatie. Maar de 235 duizend studenten met draagkrachtige ouders gaan er flink op achteruit. Het ISO heeft zich daartegen verzet, maar gelooft niet meer dat deze groep nog op een extraatje hoeft te rekenen. ‘Dus zijn we aan de slag gegaan met een alternatief zorgplan’, zegt voorzitter Evelien van Roemburg.
In overleg met verzekeringsmaatschappijen wil het ISO dat studenten een goedkopere verzekering kunnen afsluiten omdat ze maar beperkt gebruik maken van zorg. Van Roemburg: ‘Ze gaan naar de huisarts of de fysiotherapeut, maar rollators zullen ze niet snel nodig hebben. Dat moet tot kostenbesparingen kunnen leiden. Daarnaast kun je de zorg op de doelgroep toesnijden. Bijvoorbeeld door met studentenartsen te werken, of door specifieke afspraken te maken met een ziekenhuis. Dat maakt het voor anderen ook minder aantrekkelijk om van zo’n verzekering gebruik te maken. Want het is wettelijk niet toegestaan om niet-studenten zo’n goedkope verzekering te weigeren.’
Het ISO is blij met de hulp van de Universiteit van Amsterdam. Van Roemburg: ‘Het hele plan is doorgewerkt met vice-collegevoorzitter Rob Scheerens. Die komt uit de zorgwereld en heeft het bij een aantal contacten in de week gelegd. Fortis en Achmea vinden het een prima idee en willen het graag oppakken. Delta Lloyd heeft nog geen toezeggingen gedaan, maar reageerde ook enthousiast.’

CDA-Tweede Kamerlid Cisca Joldersma vindt de suggestie van het ISO ‘in ieder geval zeer creatief. We gaan er ook goed naar kijken, al vragen we ons wel af of de solidariteit niet in het geding komt als dit kan.’ Daarmee sluit ze zich aan bij de kritiek van het CDJA en de Jonge Democraten – de jongerenorganisaties van CDA en D66. Die hebben zich van het voorstel gedistantieerd omdat er onvoldoende solidariteit uit zou spreken. ‘Mbo’ers worden volledig buiten het plan gelaten. Je kunt geen voorstel doen voor alle studenten en dan deze groep helemaal vergeten.’ Bovendien zou het ISO-voorstel de solidariteit ondermijnen tussen jong en oud, en tussen gezonde en minder gezonde mensen.

ISO-voorzitter Van Roemburg vindt dat onzin. ‘Van alle minima worden alleen de studenten niet allemaal gecompenseerd. Dus verzinnen wij wat anders. Wij zijn een belangenorganisatie voor studenten. Dat moet niemand vergeten.’ Ook het verwijt dat het ISO mbo’ers over het hoofd ziet is volgens Van Roemburg onwaar. ‘Het is onze bedoeling om de polis voor alle studenten en scholieren van boven de achttien toegankelijk te maken. Dat zou kunnen als de IB-Groep wordt ingeschakeld. Die kan in opdracht van het ministerie van OCW een collectieve verzekering afsluiten. Daar lobbyen we nog voor.’

CDJA en Jonge Democraten zetten hun kaarten op compensatie voor het gat van 230 euro. Van Roemburg: ‘Ik hoop dat het ze lukt. Dan trekken wij ons plan in. Maar eerlijk gezegd zien wij het niet meer gebeuren.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?