Terug naar overzicht

Jaar langer leerplicht

Stuurse pubers van zeventien moeten straks weer de hele week naar school. In navolging van de Tweede-Kamerfractie van het CDA wil nu ook minister Van der Hoeven ‘vroegtijdige schoolverlaters die zonder diploma aan de kant dreigen te blijven staan’ een jaar langer dwingen tot een volledige schoolweek.
Op dit moment hoeven 17-jarigen maar twee dagen per week naar school. Al eerder pleitte een kamermeerderheid van CDA, VVD, D66 en Christenunie voor uitbreiding van de leer- en werkplicht tot 23 jaar. Dit najaar stuurt de minister de Tweede Kamer een brief over dit onderwerp. Wanneer de nieuwe leerplicht ingaat, is nog niet bekend. (BB/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?