Terug naar overzicht

Kandidaatstelling tot 10 oktober

Wie zich kandidaat wil stellen voor een zetel in de nieuw te kiezen Centrale Medezeggenschapsraad heeft tot 10 oktober de tijd.

De raad komt in de plaats van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die indertijd werd samengesteld uit afvaardigingen van de voormalige Hogeschool Brabant en Hogeschool ’s-Hertogenbosch.
De verkiezingen vinden per digitale stemming plaats op 8, 9 en 10 november. Er zijn twee geledingen: medewerkers en studenten. Elke geleding kiest via rechtstreekse verkiezingen voor de eigen vertegenwoordiging. De kiezer kan één stem uitbrengen op de kandidaat van zijn voorkeur. Anders dan bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de provinciale staten en de gemeenteraden gebruik is, wordt bij deze verkiezingen niet gewerkt met gezamenlijke lijsten.

Men kan alleen zichzelf kandidaat stellen. De kandidaatstelling moet voorzien zijn van vijf handtekeningen van medestudenten of collega’s. Via een formulier, verkrijgbaar bij het Bureau Medezeggenschapszaken (bmz@avans.nl), verklaart men schriftelijk de kandidatuur te aanvaarden.

Alleen als voor een geleding meer kandidaten zijn gesteld dan er zetels beschikbaar zijn (12 per geleding) worden de kiezers opgeroepen hun stem uit te brengen. In alle andere gevallen worden de kandidaten automatisch verkozen verklaard. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?