Terug naar overzicht

Koopman weerspreekt 178 duizend euro salaris

Harry Koopman, bestuursvoorzitter van Avans Hogeschool, verdiende vorig jaar naar eigen zeggen minder dan 158 duizend euro. Volgens een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) zou hij 178 duizend euro hebben getoucheerd.
Geconfronteerd met het bedrag dat de AOb noemt, verklaarde Koopman: ‘Vele tientallen procenten ernaast.’ En gevraagd naar een vergelijking met collega-bestuurder Norbert Verbraak van Fontys, die volgens het eigen jaarverslag 158 duizend euro verdiende, antwoordde Koopman: ‘Minder.’
Op het verwijt van de AOb, dat de salarissen van topbestuurders exorbitant stijgen, terwijl de werknemers er niets bijkrijgen reageerde de Avans-voorzitter: ‘Toevallig heb ik het vorig jaar minder verdiend dan in het jaar daarvoor.’ In het lijstje van de AOb staat een groei van nul procent achter de naam van de Avans-voorzitter.

De AOb heeft in haar publicatie enige slagen om de arm gehouden. Sommige bedragen zijn exact afgeleid uit jaarverslagen. Zoals dat van Inholland-baas Jos Elbers die met ruim 227.109 euro de kroon spant. De voorzitter van de geplaagde fusiehogeschool zag zijn inkomen vorig jaar met vijftien procent stijgen.
Andere gegevens zijn afgeleid uit de in jaarrekeningen genoemde totale bestuurskosten: de eigenlijke salarissen van de bestuurders liggen dan twintig tot dertig propcent lager.
Zo zegt Marcel Wintels, volgens het onderzoek goed voor 233 duizend euro, in het Onderwijsblad van de AOb dat zijn salaris voor onderwijsland weliswaar relatief hoog is: ‘Maar het is minder dan ik verdiende in het bedrijfsleven. Naast mijn vaste salaris (160.000), de autokosten (24.000), pensioen en sociale lasten (28.000) is er over 2004 een gratificatie toegekend ter grootte van 11.900 euro. De totale arbeidskosten inclusief werkgeverslasten over 2004 kwamen dus op 223.900 euro. Een stijging van 4,5 procent in 2004 ten opzichte van 2003.’
Het in de AOb-lijst vermelde honorarium van Fontys-voorzitter Norbert Verbraak (179 duizend euro) wijkt af van wat Fontys daarover zelf eerder dit jaar publiceerde (158 duizend euro). In het artikel in het Onderwijsblad, dat morgen verschijnt, weerspreekt Verbraak het bedrag van de AOb niet. Wel meent hij dat er geen duidelijke definitie bestaat over wat wel en niet tot het honorarium moet worden gerekend. (TdO,HC/HOP, FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?