Terug naar overzicht

‘Leerkrachten moeten vaste structuur durven loslaten’

Annie Maijers, directeur van basisschool De Stuifhoek in Made zou heel graag een ander soort leerkracht willen. ‘De mensen die ik nu krijg hebben te weinig experimenteerdrift,’ zei ze woensdag tijdens het minisymposium op de Academie voor Pedagogisch Onderwijs in Breda.

Het minisymposium had als titel ‘Professionalisering in het basisonderwijs’. Een van de stellingen was ‘Beroepsbeoefenaren in het onderwijs zijn productiemedewerker geworden’. Tom Pellens, oud-student van de PABO en sinds twee jaar werkzaam als leerkracht zei de stelling deels te herkennen: ‘Ik krijg wel de vrijheid om uit te zoeken wat het beste is voor de kinderen en voor mij. Maar ik heb bij mezelf gemerkt dat ik graag teruggrijp naar de veilige klassikale les, dus naar alles wat voorbereid is. Dat is gemakkelijk, maar het geeft me tegelijk de minste voldoening.’
Voor PABO-directeur Jeff Bückers een reden om zich af te vragen: ‘Leveren wij mensen af die de juiste attitude hebben?’ Nee, zei Maijers. ‘Tijdens studiedagen in het land merk ik dat veel leerkrachten huiverig zijn om stappen te nemen. Ze houden vast aan bestaande structuren.’ Ze ziet liever een professional die inspeelt op de ontwikkeling van de kinderen.

Pellens merkte ook op dat hij op de pabo geen zelfstandige houding heeft geleerd. ‘Ik heb vijf jaar lang mogen “genieten” van het onderwijs op de pabo. En de eerste vier jaar op de verkeerde manier. Ik haalde mijn studiepunten omdat ik ze moest halen. De échte leervragen kwamen toen ik in India zat. Pas toen moest ik het echt zelf doen.’
Voor Jeff Bückers waren deze opmerkingen een signaal dat de Academie voor Pedagogisch Onderwijs met het nieuwe curriculum in de goede richting zit. Want daarin is veel meer aandacht voor zelfstandig leren in de praktijk. ‘Het geeft me hoop.’ (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?