Terug naar overzicht

‘Medezeggenschapsraad niet eigentijds’

‘Het is doodzonde’ vindt Harry Koopman, bestuursvoorzitter van Avans, dat er van de 18.000 studenten van Avans maar 5 in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zitten. ‘Ik wil weten wat mijn klanten vinden.’ Koopman was een van de deelnemers aan het debat gisteravond met staatssecretaris Mark Rutte van Onderwijs, in de aula van Avans Hogeschool Breda.

‘Studenten hebben geen behoefte aan medezeggenschap’, was een van de stellingen tijdens het debat. ‘Dat hebben studenten wel’, reageert Richard Blankenstein, deelnemer aan het debat en student Management, Economie & Recht in Breda. Toch is in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de twaalf beschikbare zetels voor studenten nog niet de helft bezet. De GMR hoopt studenten nu enthousiast te maken voor medezeggenschap door dit najaar verkiezingen te organiseren.
De weinige studenten die bij het debat met de staatssecretaris aanwezig waren, zagen het nut van medezeggenschap niet in, of hadden er zelfs nog nooit van gehoord dat studenten lid konden worden van de medezeggenschapsraad.
Een student Commerciële Economie uit Breda vindt het geen verrassing dat er geen studenten in de medezeggenschapsraad zitten. ‘Het is geen eigentijdse manier van overleg. Harry Koopman moet gewoon een keer bij ons op een borrel komen en dan geven we hem een A4-tje met punten die verbeterd moeten worden.’
‘Naïef’, vindt staatssecretaris Rutte. ‘Dan kunnen we ook de Tweede Kamer wel afschaffen.Veel bestuurders zouden graag zo’n systeem hebben, maar in de wet is geregeld dat het bestuur verantwoording moet afleggen.’
Het debat was georganiseerd door de JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, in Breda. Naast medezeggenschap kwamen ook de leerrechten aan bod, die Rutte in het hoger onderwijs wil invoeren. Studenten krijgen geld om vier jaar, met twee jaar uitloop, onderwijs te ‘kopen’. Pas na die vier jaar krijgt een onderwijsinstelling bekostiging voor die student. Rutte verwacht niet dat studenten veel gaan ‘shoppen’ bij verschillende hogescholen door dit model. Als een student vindt dat een instelling het niet goed doet, dan moet hij zorgen voor inspraak, niet weglopen, vindt Rutte. (SW)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?