Terug naar overzicht

Meer Duitse dan Nederlandse studenten in Venlo

De vier instituten van Fontys Hogescholen in Venlo hebben dit studiejaar voor het eerst meer Duitse dan Nederlandse studenten. Van de 2200 studenten hebben er maar liefst 1150 de Duitse nationaliteit.

De meeste Duitsers studeren aan de Internationale Hogeschool voor Economie. Nog maar 200 van de 1100 studenten is Nederlander. Directeur J. Grouls vindt dat geen gezonde ontwikkeling. ‘De sfeer is prima’, verzekert hij en ook de studentenaantallen ontwikkelen zich goed. ‘Waar het mij om gaat is dat we in ons dunbevolkte Limburgse achterland te weinig scholieren trekken die kunnen profiteren van onze drietalige opleidingen. Zeker bij grote, internationaal georiënteerde bedrijven is er veel vraag naar onze afgestudeerden.’ Grouls heeft volgend jaar extra geld gekregen voor een op Nederlanders gerichte, intensieve wervingscampagne.

Van alle buitenlandse studenten in Nederland zijn de Duitsers duidelijk het talrijkst. Volgens de laatste gegevens van het Nuffic stonden er in collegejaar 2003/4 ongeveer 5500 Duitse voltijdstudenten ingeschreven. Ruim de helft van hen is grenspendelaar: ze studeren in Nederland, maar wonen in Duitsland. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?