Terug naar overzicht

Minors zijn ‘een makkie’

Minimale begeleiding en soms weken geen les. Studenten uit de Medezeggenschapsraad van de Juridische Hogeschool vinden de minors beneden de maat.

Studenten die klagen dat het onderwijs te makkelijk is. Het komt voor. De minors die studenten bij de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in de eerste helft van het vierde jaar volgen liggen onder vuur. Zij kunnen kiezen uit een doorstroomminor aan de universiteit, een praktijkminor bij de uitkeringsinstantie UVW of een vrije compositieminor waaruit zij onderdelen kunnen selecteren. Zij verdienen dertig studiepunten met de minor.
Tijdens de praktijkminor krijgen studenten lessen in het voeren van telefoongesprekken. Samen met een verslag hierover, verdient de student drie studiepunten. Hooguit twee uur werk. ‘Terwijl je normaal voor hetzelfde aantal studiepunten een tentamen moet maken waar je eerst tien uur voor mag gaan leren’, schrijft Barbara Mutsaers, vierdejaars HBO-Rechten uit Tilburg.
Onduidelijk was verder waar werkstukken over moesten gaan en hoe die eruit moeten zien, stelt Debby Straetemans, vierdejaars HBO-Rechten uit Den Bosch. ‘De hoeveelheid vrijheid en de minimale begeleiding staan totaal niet in verhouding tot wat wij gewend zijn. Ik voorzie hier problemen’, waarschuwt zij.

De klachten van de studenten kwamen maandag 19 september naar voren tijdens de vergadering van de Medezeggenschapsraad van de Juridische Hogeschool, waarvan Mutsaers en Straetemans lid zijn. De minors zijn ‘een makkie’, zo zeiden de studenten in koor. Docent en raadslid Nicolle Sommers verzocht de studenten de kritiek op te schrijven en stuurt dit verslag voorzien van commentaar door naar het management.

Volgens de docente zijn de minors zeker niet te licht, maar bestaat er onduidelijkheid over wat van de studenten verwacht wordt. ‘Verwachtingen van de opleiding over zelfstudie en toetsing zijn studenten kennelijk onvoldoende bekend’, schrijft ze. Een apart college zal dit euvel moeten verhelpen.
Ook is er geen sprake van te weinig begeleiding, vindt Sommers. Iedere student heeft recht op zeven uur individuele begeleiding, maar daar maken zij ‘nauwelijks tot geen gebruik van’. Wellicht dat de klachten van studenten voortkomen uit het ‘vraaggestuurd onderwijs’ in dit blok, waarvoor een grotere verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van studenten worden gevraagd, oppert zij. (GR)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?