Terug naar overzicht

Norbert Verbraak nummer 1 van het hoger onderwijs

Zelf heeft hij nooit aan ‘die flauwekul’ meegedaan, zo schreef hij in zijn bijdrage aan de samenstelling van de Scienceguide Top 10 van het hoger onderwijs van 2005. Toch belandde Fontys-bestuursvoorzitter Norbert Verbraak dit jaar op de eerste plaats.

Volgens de redactie van de hoger-onderwijssite Scienceguide was de uitverkiezing van Verbraak onomstreden: ‘Verbraak bereikt die plek omdat hij – als enige – in álle hoeken van de kennissector en masse als sleutelfiguur genoemd wordt, en omdat de argumentatie daarvoor unisono is. Verbraak heeft – voor velen onverwacht – een blijvend stempel gedrukt op het HO-discours. Zijn invalbeurt als voorzitter van de HBO-raad deed wonderen voor zijn reputatie.’
De ScienceGuide Top 10 2005 vormt een weerslag van de namen en overwegingen die zijn genoemd door vele direct betrokkenen: ho-bestuurders en medewerkers, hoogleraren, docenten en bestuurlijk actieve studenten, politici, mensen van kennisbedrijven, -organisaties en denktanks. Scienceguide citeert uit de aanbevelingen: ‘De enige collegevoorzitter die een plek in de Top 10 verdient’. En: ‘Hij durft op vrijdag de 13e onder de ladder door te lopen terwijl hij vervaarlijk door een zwarte kat wordt toegeblazen.’ (FG)

De Top 10 van 2005:
1. Norbert Verbraak (voorzitter CvB Fontys Hogescholen, plaatsvervangend voorzitter HBO-raad)
2. Karl Dittrich (voorzitter Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie)
3. Mark Rutte (staatssecretaris van OCW)
4. Yvonne van Rooy (voorzitter CvB Universiteit van Utrecht)
5. Maria van der Hoeven (minister van OCW)
6. Jacques Tichelaar (PvdA-kamerlid)
7. Geri Bonhof (voorzitter CvB Hogeschool van Utrecht)
8. Jos Elbers (voorzitter CvB Hogeschool InHolland)
9.
– Marijk van der Wende (hoogleraar Universiteit van Twente, voorzitter IMHE-OESO)
– Frits van Oostrom (president Koninklijke Akademie van Wetenschappen – KNAW)
– Frans Leijnse (lector Hogeschool van Utrecht)
– Robbert Dijkgraaf (hoogleraar Universiteit van Amsterdam)
10.
– Frans van Vught (bestuurslid Europese vereniging van universiteiten EUA)
– Janesz Potocnik (commissaris Science & Research in de Europese Commissie)

Zie ook:
Top 10 2004
Top 10 2003

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?