Terug naar overzicht

Pas op de plaats? Niet voor hogeschoolbestuurders

De voorzitters van hogeschoolbesturen zijn er in het afgelopen jaar bijna vier procent in loon op vooruitgegaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb). De bond is verbolgen over de stijgingen in een tijd waarin werknemers pas op de plaats moeten maken.
De AOb stelt vast dat de voorzitters er tussen 2003 en 2004 7,8 procent op vooruit gingen. Tussen 2004 en 2005 bedroeg de stijging 3,8 procent. De CAO-lonen in het onderwijs stegen in die jaren 4 en 0 procent.

Walter Dresscher, voorzitter van de AOb, is verontwaardigd: ‘Dit is een brevet van onvermogen. Waarom is er geen geld voor een fatsoenlijke salarisverhoging voor het personeel en krijgen bestuurders er zoveel bij? Het is niet uit te leggen dat er zo ontzettend veel onderwijsgeld niet bij het onderwijs zelf terecht komt. Als ze niet zelf tot regulering kunnen komen moet de minister ingrijpen.’

Het gemiddelde honorarium van een voorzitter bedraagt volgens de bond 130.000 euro. Dat is meer dan wat de minister-president verdient; dergelijke topsalarissen moeten vanaf volgend jaar worden gepubliceerd.
Het meeste krijgt de voorzitter van de megahogeschool InHolland, Jos Elbers: 229.000 euro. De vergoeding staat in schril contrast met de ontevredenheid van zijn studenten en medewerkers. Om die reden lag Elbers het afgelopen jaar zwaar onder vuur. De onderwijsinspectie onderzoekt momenteel de klachten. De instroom bij de hbo-gigant is gekelderd.
Elbers wordt op de voet gevolgd door Marcel Wintels, voorzitter van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, een instelling die in omvang vergelijkbaar is met Avans Hogeschool; hij krijgt 223.000 euro. Dat is heel wat meer dan het honorarium van Norbert Verbraak, bestuursvoorzitter van het veel grotere Fontys: die verdiende in 2004 ‘slechts’ 158.000 euro, zo maakte Fontys onlangs in zijn jaarverslag bekend.

In de voorpublicatie van het AOb-onderzoek worden geen andere vergoedingen van afzonderlijke bestuurders vermeld dan die van Elbers en Wintels. Ook de honoraria van de Raad van Bestuur van Avans Hogeschool zijn tot nu toe niet bekend. Twee studenten van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Richard Blankenstein en Dennis van Nieuwenhuijzen, kregen vorige week op vragen naar de hoogte van de bestuursvergoedingen te horen dat de Raad van Bestuur pas volgend jaar, als het verplicht is, de honoraria zal publiceren.

Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, heeft naar aanleiding van het onderzoek van de AOb aangedrongen op terughoudendheid met bonussen in het hbo. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?