Terug naar overzicht

Plan International Institute op losse schroeven

Het is erg onzeker geworden of de International School uitgroeit tot een International Institute met regiebevoegdheid over de internationalisering van heel Avans Hogeschool. De Raad van Bestuur, die dat plan aanvankelijk omarmde, heeft zijn koers verlegd.

Tegen het idee om de centrale regie voor heel de internationalisering bij één onderwijseenheid te leggen waren de afgelopen maanden veel bezwaren ingebracht. Met name van de kant van academies en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
De critici wezen op het uitgangspunt van de reorganisatie van de hogeschool om ondersteuning en onderwijs organisatorsich te scheiden. Ook toonden sommige academies zich gehecht aan hun verantwoordelijkheid voor de eigen internationale projecten.

Het is nu de bedoeling dat er een aparte notitie komt over de internationale trajecten voor de Nederlandse studenten. Die zal in november worden gepresenteerd.
Over de rol en de positie van de International School en het International Office van de Diensteenheid Marketing, Communicatie en Studentenzaken wordt met de betrokkenen opnieuw overlegd. Het International Office was bij de opstelling van het aanvankelijke plan gepasseerd. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?