Terug naar overzicht

Rector Tilburg: ‘Onderzoeksgeld ook naar hbo’

De fondsen voor onderzoek van het ministerie van OCW en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) moeten ook beschikbaar worden gesteld voor het hbo. Dat vindt Frank van der Duyn Schouten, rector magnificus van de Universiteit van Tilburg.
‘Zolang de verdeling van middelen gebeurt op basis van bewezen kwaliteit en niet ponds-pondsgewijs’, stelt hij als voorwaarde. De rector vindt dat vooral de goede onderzoeksscholen geld moeten krijgen. De andere komen uiteindelijk om, en daar zouden best ook universiteiten bij kunnen zitten, is zijn perspectief.
De Tilburgse rector zet zich in het universiteitsblad Univers af van de brede scepsis in de universitaire wereld tegen toelating van hogescholen tot de onderzoeksfondsen. ‘Het is oneigenlijk om onderzoekers buiten te sluiten op grond van het labeltje dat eraan hangt.’ Wel wil hij dat subsidieaanvragen gesteund moeten worden door ene hoogleraar, waardoor hogescholen het wetenschappelijk onderwijs bij hun onderzoeksactiviteiten zullen moeten betrekken.

Vormen van bestuurlijke fusies tussen hogescholen en universiteiten ziet de rector niet zitten. Elders in het land komen dergelijke verbanden wel van de grond, maar de Tilburgse universiteit heeft zich daarin altijd terughoudend opgesteld. Hij is bang dat de profilering verdwijnt: ‘Er is een groot gevaar dat de producten verwateren.

In Univers komt ook universitair hoofddocent Willem van Groenendaal aan het woord, die twee jaar lang voor één dag per week lector ERP was in een joint venture van de HES, Avans Hogeschool en de Universiteit van Tilburg. Hij legde zijn lectoraat neer na onenigheid met de andere lector ERP, Aad Koedijk.
Van Groenendaal is niet enthousiast over de vorderingen van het hbo-lectoraat: ‘Op dit moment missen veel docenten in het hbo de kennis en tijd om goed toegepast onderzoek te doen.’ Een aantal docenten is wel leergierig, meldt hij. Toch overheerst bij hem de indruk ‘dat onderzoek meer iets is van de top dan van de werkvloer’: ‘De faculteiten en hun docenten zijn nu nog teveel bezig met onderwijs. Als je ze serieus onderzoek wilt laten doen zul je een beter traject moeten uitzetten dan nu het geval is’. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?