Terug naar overzicht

Rutte stopt met babbelbox

Volgende week sluit het ministerie van OCW de discussiesite over de nieuwe wet op hoger onderwijs en onderzoek. De ‘babbelbox’ van staatssecretaris Rutte trok 13.500 bezoekers.

Op de website (www.onderwijsdebat.nl/whw), werden vanaf juni stellingen geplaatst over zaken als medezeggenschap, accreditatie, schorsingsmogelijkheden en instroomeisen. Bezoekers konden voor of tegen de stellingen stemmen en eventueel een inhoudelijke reactie achterlaten. Dat laatste werd door zestig mensen gedaan. Stemmen op de stellingen bleek populairder: dat deden ongeveer zevenhonderd bezoekers.
Over de stelling dat een student langer dan een jaar of zelfs permanent kan worden geschorst, bestaat de meeste eensgezindheid. Meer dan tachtig procent blijkt het daar mee eens. De stelling dat mbo’ers voortaan alleen nog naar een verwante hbo-opleiding kunnen doorstromen, wordt door bijna 63 procent onderschreven. Over de vraag of opleidingen moeten opgaan in domeinen blijken de meningen nog meer verdeeld: de ene helft vindt van wel, de andere van niet.

De kwaliteit van de zestig inhoudelijke reacties – die nu nog zijn na te lezen op de website – loopt overigens flink uiteen. De ene deelnemer meldt ‘dat er niet te veel studenten geschorst moeten worden’ en houdt het daar bij, de ander legt in een lange verhandeling dwarsverbanden tussen het gebrek aan eigen initiatief bij docenten en de betutteling die uitgaat van accreditatieregels.

Het is nog niet duidelijk wat staatssecretaris Rutte met de uitkomsten van het internetdebat gaat doen. Een aantal deelnemers is onlangs op het ministerie te gast geweest om met de staatssecretaris te praten. Volgens een woordvoerder leverde dat een goed gesprek op. Of het bruikbare ideeën opleverde voor de nieuwe wet, valt nog te bezien. ‘Voor Rutte was het vooral een manier om eens te horen hoe anderen dan zijn gebruikelijke gesprekspartners over het hoger onderwijs denken.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?