Terug naar overzicht

Rutte: tweejarige hbo-opleidingen ‘Schutte-proof’

De tweejarige hbo-programma’s in opbouw zijn volgens staatssecretaris Rutte niet in strijd met de regels die de commissie-Schutte hanteerde bij het onderzoek naar de ‘bekostigingsfraude’. Volgend studiejaar begint een proef met deze tussenopleiding.

De tweejarige programma’s – die opleiden voor het associate degree – moeten zijn ingebed in volwaardige bachelorprogramma’s; de commissie Schutte oordeelde in haar rapport over de ‘hbo-fraude’ immers dat het bekostigen van onderdelen uit een opleiding niet mocht. Rutte verzekert dat mogelijke problemen door de invoering van de leerrechten worden omzeild. Want voor diplomabekostiging komt het tweejarige traject niet in aanmerking.

Het is opvallend dat de eerste experimenten met de tweejarige hbo-opleidingen al volgend studiejaar van start gaan met behulp van leerrechten, hoewel die dan nog niet zijn ingevoerd. Het ministerie omzeilt de oude bekostigingsregels door deelnemende studenten mee te nemen in de begroting van 2008. Dan is het nieuwe bekostigingsstelsel zeker ingevoerd, en zijn de leerrechten een feit.
In 2007 volgt een tweede ronde met experimenten, omdat een aantal geïnteresseerde particuliere instellingen eerst volwaardig moet worden geaccrediteerd. Het voorlopige onderwijskeurmerk dat de meeste van deze instellingen hebben, is voor Rutte onvoldoende voor deelname aan het experiment. Door de tweede ronde krijgen deze hogescholen alsnog een kans.

Rutte voelt er niets voor om de tweejarige programma’s los te koppelen van de hbo-bachelorprogramma’s, zoals zijn eigen VVD graag zou zien. ‘Als een kort programma een op zichzelf staand geheel zou zijn, wordt de kans kleiner dat studenten die het hebben afgerond na enkele jaren besluiten de bijbehorende bacheloropleiding af te maken. Dat vind ik onwenselijk’, aldus de staatssecretaris.

De programma’s die moeten leiden tot een associate degree zijn gelanceerd op aandringen van het midden- en kleinbedrijf, waar volgens onderzoek veel behoefte bestaat aan personeel met een tussenopleiding op hbo-niveau. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?