Terug naar overzicht

Studenten gezocht voor presentatie Tilburgse nieuwbouw

De Academie voor Bouwkunde en Management (ABM) in Tilburg zoekt studenten die gastcolleges en lezingen voor geïnteresseerde studiegenoten en medewerkers willen organiseren over de nieuwbouw in Tilburg. Daarnaast moeten ze regelmatig excursies op poten zetten.

Met dit project wil projectgroep huisvesting meer ruchtbaarheid geven aan de nieuwbouw in Tilburg. Daarnaast wil ze in samenwerking met Bouwlink, de vraagbaak voor en door studenten, het bouwproject betrekken in het onderwijsprogramma van ABM.
‘We stellen hoge eisen aan deze studenten’, zegt Ted de Keijzer, docent/coördinator. ‘Ze moeten regelmatig overleg voeren met de aannemer en op de hoogte zijn van bouwprocessen. Als ze er één dag van te voren achter komen dat de schroefpalen de grond in gaan, zijn ze te laat voor een excursie.’
Het project is alleen voor Tilburg, omdat er in Breda geen Bouwkunde is. ‘Ik denk niet dat een student van Financieel Management geïnteresseerd is in bouwprocessen’, zegt Ineke Toten van projectbureau huisvesting. Wel zijn er plannen om in een latere fase van de Bredase nieuwbouw excursies te organiseren.

Vorig jaar kwam er veel kritiek van studenten en medewerkers aan Avans Hogeschool Tilburg op de projectgroep huisvesting. Ze vonden dat ze te weinig bij de bouwplannen betrokken waren. Er zou onvoldoende mogelijkheden zijn gegeven voor serieuze inspraak.
‘We hebben gedaan wat binnen onze beperkte mogelijkheden lag’, zegt Toten. ‘Aan studenten en medewerkers hebben we de hele ontwerpfase gepresenteerd. Er zijn stageplekken voor Avans-studenten. Op intranet is informatie te vinden over de nieuwbouw.’ (CB)

Studenten die geïnteresseerd zijn in de Tilburgse bouwput kunnen zich melden bij Bouwlink aan Avans Hogeschool Tilburg.

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?