Terug naar overzicht

Studenten vragen openheid over honorering Raad van Bestuur

Twee studentleden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) hebben in een brief aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht opheldering gevraagd over de salarissen en nevenfuncties van de bestuurders.

Richard Blankenstein en Dennis van Nieuwenhuijzen schrijven ‘op persoonlijke titel’: ‘Het is de vraag of topfuncties in de publieke en of semi-publieke sector toereikend worden beloond. Een vraag die met enige regelmaat onder ogen moet worden gezien. De discussie gaat altijd gebukt onder de notie dat het salaris van topfuncties niet te hoog mag zijn. Het is dan ook in het belang van iedere organisatie, dus ook die van de Avans Hogeschool dat elke beloning of het nou over salariëring gaat of in welke vorm dan ook, er met betrekking tot dit onderwerp helderheid wordt verschaft.’
Het tweetal wil inzicht in de salariëring en de bonussen van de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur, hun bezoldigde en onbezoldigde nevenfuncties en de hoeveelheid uren die er wekelijks mee gemoeid zijn. Ook wordt gevraagd naar de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?