Terug naar overzicht

Utrechtse hogeschoolpromovendi begeleid door universiteit

Vijftig medewerkers van de Hogeschool Utrecht beginnen de komende drie jaar aan een promotietraject. De instelling heeft daartoe een samenwerkingsverband gesloten met de Universiteit Utrecht, die zelfs een speciale kamer voor de HU-promovendi inricht.
De aankondiging is in lijn met eerder gemaakte afspraken tussen koepelorganisatie HBO-raad en het ministerie van OCW. Om de kwaliteit van het hbo te verbeteren, zijn volgens beide partijen meer gepromoveerde docenten nodig. De Hogeschool Utrecht acht de komst van promovendi extra noodzakelijk nu de instelling zich steeds meer richt op toegepast onderzoek. Met ingang van dit studiejaar telt de HU 22 lectoraten. Die zijn grotendeels bepalend voor de promotieonderwerpen die de vijftig medewerkers bij grote broer UU gaan kiezen.

De Utrechtse instellingen onderzoeken komend jaar bovendien de mogelijkheden van een professional doctorate. Dit verkorte promotietraject zou in de toekomst moeten voorzien in de vraag naar praktijkgerichte onderzoekers. Eerder dit jaar opperde Fontys Hogescholen om deze trajecten door hogescholen te laten uitzetten, maar daar is staatssecretaris Rutte vooralsnog geen voorstander van.

Tweejarige promotietrajecten bestaan al langer bij de ontwerpersopleidingen van de technische universiteiten. Daarbuiten is het professional doctorate binnen de academische wereld omstreden: rector-magnificus Blom van de Nijmeegse Radboud Universiteit zei dit voorjaar niets in verkorte trajecten te zien. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?