Terug naar overzicht

Verkiezingen op 8, 9 en 10 november

De verkiezingen voor de eerste Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Avans Hogeschool vinden plaats op 8, 9 en 10 november. De eerdere planning om eind oktober te laten stemmen bleek onhandig vanwege vakantie en tentamens bij verschillende academies.
Er zijn 24 zetels beschikbaar, de helft voor studenten de andere helft voor medewerkers. Beide geledingen kiezen hun vertegenwoordigers via rechtstreekse verkiezingen. De kiezer brengt digitaal één stem uit op een kandidaat uit zijn geleding.

Tot 10 oktober kan men zich kandidaat stellen. Daarvoor is een formulier verkrijgbaar bij het bij het Bureau Medezeggenschapszaken. Vandaag heeft het Bureau een verkiezingskrant uitgebracht waarin studenten en medewerkers worden opgeroepen zich kandidaat te stellen. In een tweede verkiezingskrant krijgen kandidaten de gelegenheid zich aan de kiezers voor te stellen.

Het computerprogramma dat online stemmen mogelijk maakt, is overgenomen van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Studenten van Avans Hogeschool hebben het ontwikkeld.

De nieuw te kiezen Centrale Medezeggenschapsraad neemt de taken over van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, die bij de fusie van de Hogeschool Brabant en de Hogeschool ‘s-Hertogenbosch voorlopig werd samengesteld uit afvaardigingen van de twee hogeschool-medezeggenschapsraden. (FG)

Verkiezingskrant

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?