Terug naar overzicht

Vmbo en mbo krijgen voorrang in OCW-begroting

Staatssecretaris Rutte van hoger onderwijs heeft bij de presentatie van de OCW-begroting 2006 veel minder uit te leggen dan vorig jaar. Grote bezuinigingsoperaties blijven uit en er wordt 28 miljoen euro meer in het hbo gestoken. Maar het vmbo en het mbo staan dit jaar vooraan in de rij.

De meeste financiële impulsen gaan in 2006 naar de ‘lagere’ regionen van het onderwijs, waar uitval een van de grootste problemen is. Om de scholieren in vmbo en mbo beter bij de les te houden komt daar meer aandacht komen het praktijkonderwijs. Dat vertaalt zich in een investering van tweehonderd miljoen euro in practicumlokalen in het vmbo en in praktijkgerichter onderwijs in het mbo, dat beter aansluit op wensen uit de arbeidsmarkt. Er gaat tien miljoen extra naar kenniscirculatie tussen mbo en mkb, en 81 miljoen euro naar beter lesmateriaal en docentstages in het bedrijfsleven.
Door in te zetten op het (v)mbo en de bestrijding van studie-uitval, handelt OCW in de geest van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dat stelde onlangs dat de kenniseconomie de meeste winst kan boeken door het onderwijsrendement te verbeteren. Ook wil het ministerie dat instellingen meer waarde gaan hechten aan elders verworven competenties: studenten die op latere leeftijd een vervolgopleiding doen, moeten vrijstellingen krijgen op basis van eerder opgedane kennis en vaardigheden.
Een voltooide mbo-opleiding van niveau twee geldt op dit moment als het minimale eindpunt in de studieloopbaan, maar als het even kan moeten mensen via levenlang leren de ruimte krijgen om alsnog een hogere opleiding te volgen. Daarom kondigt de begroting nader onderzoek aan naar de mogelijkheden van tweejarige hbo-opleidingen die leiden tot de associate degree.

Specifiek hbo-gericht zijn de extra investeringen in het toegepaste onderzoek en de kenniscirculatie. Zoals al eerder bekend werd, krijgen de lectoren komend jaar negen miljoen euro extra en staan ze op de begroting ingeboekt voor ongeveer 38,5 miljoen. In 2007 komt daar nog eens ruim tien miljoen bovenop, waarmee de lectoren het standaardbudget voor de komende jaren bereiken. Bovendien steekt OCW de komende jaren geld in promotietrajecten van hbo-medewerkers. Van één miljoen in 2006 tot jaarlijks vijf miljoen vanaf 2008.
Omdat het ministerie naast briljante docenten ook graag briljante studenten wil, wordt er ook in 2006 weer geld ingezet op proeven met selectie van studenten aan de poort. Nu de opstartfase achter de rug is, kan het beschikbare geld met negen euroton worden teruggebracht naar bijna 3,5 miljoen euro. Daarnaast komt het beurzenprogramma Delta II voor drie miljoen euro op de begroting, waarvan twee miljoen bedoeld is voor het hbo. Daarmee moeten buitenlandse topstudenten aan Nederlandse hogescholen kunnen studeren. In 2010 moeten meer dan veertienduizend excellente studenten in het Nederlandse hoger onderwijs studeren.
Voor de zorgopleidingen wordt komend jaar meer dan negen miljoen euro uitgetrokken: vier miljoen euro meer dan dit jaar. De komende jaren loopt het budget voor de zorgopleidingen – waaronder de hbo-master voor nurse practitioner – op naar meer dan vijftien miljoen euro in 2009. In het verlengde hiervan wordt in 2006 ook bijna vier miljoen vrijgemaakt voor versterking van de link tussen onderwijs en beroepspraktijk in de publieke sector.
Ondanks kritische geluiden van het Centraal Planbureau volhardt OCW in de wens om meer bèta’s en technici op te leiden en is ook het budget voor het Deltaplan bèta & techniek opgeschroefd. In 2006 is ruim vijfentwintig miljoen beschikbaar, een jaar later zelfs zestig miljoen euro. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?