Terug naar overzicht

Waar blijft dat lerarentekort?

Leraren in opleiding die dachten straks met een lease-bak naar school te kunnen, komen opnieuw bedrogen uit. Het eerder voor 2007 voorspelde dramatische lerarentekort laat nog even op zich wachten.

Deze week stelde het ministerie van OCW de arbeidsmarktramingen voor het onderwijs naar boven bij. De tekorten blijken om een aantal redenen mee te vallen. Er is de afgelopen tijd veel nieuw onderwijspersoneel bijgekomen, het ziekteverzuim in het onderwijs is gedaald, oudere docenten gaan minder snel met vervroegd pensioen en de leerlingenaantallen groeien minder dan verwacht. Daarnaast speelt de economische laagconjuntuur een rol: het aantal docenten dat een baan buiten het onderwijs vond nam af, terwijl omgekeerd het onderwijs zijn vacatures beter vervuld kreeg.

OCW verwacht dat het primair onderwijs pas na 2010 in de problemen komt. De onvervulde vraag kan stijgen tot zo’n 1,5 procent in 2015. In het voortgezet onderwijs kan het tekort sneller oplopen, zeker als de economie aantrekt. Het aandeel 50-plussers in het voortgezet onderwijs is in Nederland hoger dan in de meeste andere landen. (HC/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?