Terug naar overzicht

Avans ‘s-Hertogenbosch bovenaan bij Elsevier

Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch en de Hogeschool Zuyd zijn de grote winnaars geworden van het Elsevier-studentenonderzoek, dat vandaag is verschenen. Traditiegetrouw doen ook de christelijke hogescholen het goed in de jaarlijkse special van het opinieblad.

Elsevier liet onderzoeksbureau ITS dit jaar de tevredenheid peilen van bijna 6400 hbo-studenten, verdeeld over vijftien opleidingen. Avans gooit vooral hoge ogen met haar opleidingen bestuurskunde en rechten, die dit jaar voor het eerst werden onderzocht. Maar ook de Hogeschool Zuyd doet het goed met onder meer haar opleidingen ergotherapie en fysiotherapie.
Elsevier roept geen beste hogeschool uit, omdat het zich jaarlijks een beperkt aantal opleidingen onderzoekt. Wel garanderen de makers van het onderzoek dat elk van de 39 grootste hbo-opleidingen eens in de vijf jaar aan bod komt. Op basis van het onderzoek van de laatste vier jaar scoort Avans ‘s-Hertogenbosch de meeste ruime voldoendes, gevolgd door de Haagse Hogeschool en de Christelijke Hogeschool Windesheim. De Christelijke Hogeschool Ede werd veel minder vaak onder de loep genomen, maar kreeg voor iedere opleiding die ooit in de Elsevier studentenenquête is behandeld een cijfer boven de zeven.

Net als in de Keuzegids Hoger Onderwijs doen de kleinere christelijke instellingen het ook bij Elsevier goed. De opleiding vrijetijdsmanagement van de Christelijke Hogeschool Nederland komt dit jaar als beste uit de bus. De Christelijke Hogeschool Ede heeft de beste opleiding sociaal-pedagogische wetenschappen in huis.
De HES Amsterdam is koploper met international business and languages en gedeeld lijstaanvoerder met fiscale economie. Voor small business kun je het best naar de Haagse Hogeschool of Saxion Enschede.

Het studietempo van een aantal onderzochte opleidingen is bedroevend laag, meldt Elsevier. De geënquêteerde lerarenopleidingen kunnen zich weliswaar verschuilen achter het feit dat ze weinig vwo’ers hebben, “maar dit rechtvaardigt geenszins dat er zó weinig studenten binnen vijf jaar afstuderen”. De onderzochte lerarenopleidingen basisonderwijs, Engels en geschiedenis scoren na vijf jaar een gezamenlijk rendement van 36 procent. (TdO/HOP)

De winnaars van 2005:

ECONOMIE EN COMMUNICATIE:

Bestuurskunde: Avans ‘s-Hertogenbosch

Facility Management: NHTV Breda

Dier- en veehouderij: HAS Den Bosch, Van Hall Instituut Leeuwarden

Fiscale Economie: Fontys Eindhoven, HES Amsterdam, Hanzehogeschool Groningen

International Business and Languages: HES Amsterdam

Rechten: Avans ‘s-Hertogenbosch, Fontys Tilburg (thans samen Juridische Hogeschool)

Small Business and Retail Management: Haagse Hogeschool, Saxion Enschede

Vrije Tijdsmanagement: Christelijke Hogeschool Nederland

GEZONDHEID:

Ergotherapie: Hogeschool Zuyd

Fysiotherapie: Hogeschool Zuyd

Logopedie: Christelijke Hogeschool Windesheim

ONDERWIJS:

Leraar Basisonderwijs: Hogeschool Helicon

Leraar Engels: Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Leraar Geschiedenis: Christelijke Hogeschool Windesheim

GEDRAG EN MAATSCHAPPIJ:

Sociaal-Pedagogische Hulpverlening: Christelijke Hogeschool Ede

Deze hogescholen deden het sinds 2002 het beste:

Avans ‘s-Hertogenbosch: negen opleidingen met gemiddeld minstens een zeven, zestien opleidingen onderzocht

Haagse Hogeschool: zeven op achttien

Christelijke Hogeschool Windesheim: zeven op 21

Christelijke Hogeschool Ede: zes op zes

Hogeschool Zuyd: zes op 27

Gereformeerde Hogeschool: vier op vier

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden: vier op 21

Fontys Tilburg: drie op tien

Fontys Eindhoven: drie op 17

Saxion Enschede: drie op negentien

Hogeschool Utrecht: drie op 28

Hogeschool Arnhem/Nijmegen: drie op 28

Bron: Elsever/TNS-NIPO en Elsevier/ITS

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?