Terug naar overzicht

HBO-raad: OCW verhult feiten

De HBO-raad vindt dat het ministerie ten onrechte de indruk wekt veel extra geld in de hogescholen te investeren. Ook het aanhoudende commentaar op de overheadkosten van instellingen is volgens de koepelorganisatie ongepast. Het ministerie van OCW neemt de kritiek voor kennisgeving aan.

De koepelorganisatie is ontevreden over de manier waarop de hogescholen worden bedeeld. Zo was in de begroting een plus van zestig miljoen euro verwacht, maar kreeg het hbo uiteindelijk de helft. Daarnaast kampen hogescholen nog altijd met een bezuiniging van zestig miljoen euro uit het eerste kabinet Balkenende. Volgens de HBO-raad wordt deze negatieve som verhuld.
Bovendien ergert de organisatie zich aan de aanhoudende aantijgingen over de overheadkosten van hogescholen. Volgens OCW is het leeuwendeel van de investeringen in het hbo opgegaan aan ondersteunende diensten en management. Maar onderzoek van adviesbureau Berenschot noemde de overhead van hogescholen gemiddeld. ‘Voor de sector als geheel zijn ons inziens geen grote besparingen op de overhead mogelijk en anderzijds geen grote investeringen in de overhead noodzakelijk’, luidde het commentaar van de onderzoekers in 2004. Behalve de hogescholen klagen overigens ook de universiteiten dat Den Haag zich weliswaar steeds meer terugtrekt, maar een fijnmazig net aan regels achterlaat waaraan instellingen moeten voldoen.

Het ministerie van OCW reageert terughoudend op de grieven van de HBO-raad. ‘Wij denken dat het niet veel zin heeft om elkaar in de media met verwijten te gaan bestoken. We stellen vast dat er de laatste jaren weinig geld is gegaan naar docenten en houden vol dat de terugdringing van de bureaucratie op instellingen een belangrijk thema is. Het zou fijn zijn als de hogescholen zich bij die stelling aansloten.’ (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?