Terug naar overzicht

HBO-raad wil andere proef met open bestel

De HBO-raad heeft de Tweede Kamer in een brief om een heroverweging van de aangekondigde vier experimenten met het open bestel gevraagd. De hogescholen vinden de plannen ondoordacht.
Bij de voor 2007 geplande experimenten zouden particuliere onderwijsinstellingen in aanmerking kunnen komen voor rijksbekostiging. Uit de proeven zou moeten blijken of het zinvol is om het hoger-onderwijsbestel definitief open te breken. Maar de HBO-raad vindt de plannen van staatssecretaris Rutte niet goed genoeg.

Rutte heeft gekozen voor vier opties:
* Particuliere universiteiten en hogescholen kunnen zelf opleidingen voor bekostiging voordragen.
* Er komt een experiment met de hbo-opleiding small business & retailmanagement om de prestaties van de particulieren binnen een domein te kunnen vergelijken met die van bekostigde instellingen.
* Er worden vijfhonderd studenten geselecteerd die hun leerrechten ook bij privaat bekostigde instellingen kunnen verzilveren.
* Er komt een vergelijkbare regeling voor studenten uit het buitenland.

Waar Rutte denkt dat de proeven duidelijk zullen maken of de onderwijskwaliteit dankzij het open bestel omhoog gaat, zien de hogescholen vooral nadelen. Voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad noemt de plannen zelfs ‘ondoordacht’. Hij vindt het vooral onverstandig dat Rutte enerzijds met small business wil experimenteren en anderzijds particulieren de gelegenheid geeft ook andere opleidingen voor bekostiging voor te dragen. Dat levert geen adequaat experiment op, schrijft Terpstra, die bovendien een onverantwoorde groei van het opleidingenaanbod vreest.
Van de beide experimenten met bekostiging via leerrechten en met het Huygens Scholarship Programme, verwacht de HBO-raad al helemaal geen heil. ‘Daar is feitelijk geen sprake meer van een experiment, maar van het simpelweg openstellen van bekostiging’, aldus Terpstra, die duidelijke regie uit Den Haag wenst.
De HBO-raad wil dat particuliere instellingen die aan de proef deelnemen, gehouden worden aan aanvullende regels die ook gelden in het bekostigd hoger onderwijs. Zo zouden ze op doelmatigheid getoetst moeten worden en zouden hun vestigingen elkaar niet mogen uithollen.

De experimenten met een open onderwijsbestel zijn gelanceerd op verzoek van de Tweede Kamer. Die nam hiertoe een motie aan die werd ondertekend door PvdA, VVD en LPF. Ruttes voorganger Annette Nijs noemde die motie destijds ‘historisch’. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?