Terug naar overzicht

‘Kennisdelen via wiki-website’

Het is laagdrempelig, goedkoop en alle medewerkers kunnen er gebruik van maken. Via een Avans-wiki zouden medewerkers op een gemakkelijke manier informatie met elkaar kunnen delen.

De bekendste wiki is wikipedia.nl, een digitale encyclopedie waarop allerlei gebruikers informatie uitwisselen en bijschaven. Deze website wordt niet beheerd door een persoon, maar door alle gebruikers. Voor Avans zou dit een goedkope manier zijn om informatie uit te wisselen.
Dit idee werd gisteren geopperd tijdens een bijeenkomst van de ontmoetingsplaats Kennismanagement. Slechts zeven personen waren aanwezig, wat volgens de aanwezigen niet impliceerde dat er geen behoefte aan kennisdeling is. Webmaster Elly Donders: ‘Het is toch raar dat je naar de Haagse Hogeschool gaat om te kijken hoe zij iets doen, als er binnen Avans ook iemand met het ontwerp bezig is. We moeten de know how beter gebruiken, weten wie binnen Avans waar mee bezig is.’

Momenteel is er nog geen gemeenschappelijke ’tool’ om achter die informatie te komen. Adri Verhoosel, senior beleidswerker bij het LIC en coördinator van de ontmoetingsplaats Kennismanagement, heeft wel geprobeerd een digitale kenniskaart te laten maken. Die pogingen zijn tot nu gestrand, wegens geldgebrek of omdat niet alle academies alle informatie willen geven. ‘Sommige medewerkers zijn huiverig om hun expertise te delen.’
Verhoeff kan zich daarbij wel iets voorstellen. ‘Je denkt al snel: ojee, nu moet ik ook nog samenwerken. Mensen willen best samenwerken als je iets kunt halen, maar als je ook nog iets moet brengen kost het allemaal tijd.’

Medewerkers zouden het leuk moeten vinden om te laten zien wat ze ontwikkeld hebben, vinden de aanwezigen. Want daarmee begint kennisdeling. Daarnaast moet er een systeem zijn waarin ze de informatie kunnen aanbieden. Ten slotte moeten collega’s die iets nodig hebben, ook willen zoeken naar expertise.
De ontmoetingsplaats moet er voor zorgen dat het laagdrempelig wordt en de faciliteiten bieden. Verhoef: ‘Misschien moet je mensen ook belonen als ze iets goeds ontwikkelen. Als instrumentarium om kennis te delen.’ (MvH)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?