Terug naar overzicht

Klassieke voorlichting wint van internet

Open dagen en andere voorlichtingsbijeenkomsten zijn nog altijd de belangrijkste informatiebronnen voor scholieren die hun studie kiezen.
Maar liefst vijfentachtig procent van de schoolverlaters vindt deze klassieke voorlichtingsmethode het prettigst. Het internet is voor nog geen vijfenveertig procent van de scholieren een belangrijke bron.

Dat blijkt uit een onderzoek van TNS-NIPO in opdracht van het commerciële opleidingsinstituut Schoevers. De meeste scholieren gaan niet over één nacht ijs bij het maken van een studiekeuze en raadplegen meer dan drie bronnen. Behalve de voorlichtingsavonden wordt ook het advies van de schooldecaan gebruikt en vinden brochures bij grofweg de helft van de scholieren veel aftrek.

Scholieren kiezen hun opleiding steeds later. Meer dan de helft doet dat pas in de tweede helft van het examenjaar. De oriëntatie op een vervolgopleiding vindt echter veel eerder plaats. Van de vwo’ers is meer dan tachtig procent al voor het examenjaar met een vervolgstudie bezig.

Bij de definitieve studiekeuze hebben de ouders bijzonder veel invloed. Bijna zeventig procent laat zich door pa en ma sturen. De adviezen van vrienden en de schooldecaan worden door ongeveer een kwart van de scholieren meegenomen in de eindafweging. (TdO/HOP)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?