Terug naar overzicht

‘Laat studenten docenten mee-beoordelen’

Studenten zouden betrokken moeten worden bij de personeelsbeoordeling van docenten. In een brief aan de Raad van Bestuur hebben twee studentleden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) daarop aangedrongen.
De twee, Richard Blankenstein en Dennis van Nieuwenhuijzen, reageren op een notitie van de Raad van Bestuur over funcieordeing van het personeel. Dat document gaat onder andere in op de functionerings- en beoordelingsgesprekken met medewerkers moeten worden gehouden. Iedere medewerker moet jaarlijks zo’n gesprek met zijn rechtstreeks leidingtgevende krijgen, het ene jaar een functioneringsgesprek en andere jaar een beoordelingsgesprek.
De briefschijvers vinden dat een ‘ouderwetse’ aanpak. Zij menen dat een docent het best door studenten kan worden beoordeeld: ‘Zij kunnen aangeven of de docent zijn werk goed voorbereid of hij studenten inspireert en motiveert, hoe zijn didactische prestaties zijn en of hij een verhaal/boodschap heeft voor de student.’ Als studenten een primaire rol in de beoordeling krijgen zal dat volgens hen ook eerder tot verbeteringen leiden.
Als alternatief stellen zij voor ‘360-gradenbeoordelingen’ in te voeren, waarbij minstens de helft van de beoordelaars uit studenten bestaat.

Marja Kamsma, die in de Raad van Bestuur met het personeelsbeleid is belast, schrijft in een reactie, dat het ambitieniveau waar de twee naar verwijzen haar aanspreekt. Maar ze vindt dat er ‘een zeker tijdpad nodig is om op dat niveaa te komen’. De organisatie moet volgens haar eerst aan regelmatige functionerings- en beoordelingsgesprekken wennen. De discussie over het verhogen van het ambitieniveau, bijvoorbeeld door 360-graden feedback kan een volgende stap zijn.

Kamsma adviseert Blankenstein en Van Nieuwenhuijzen bovendien om hun campagnes in samenspraak met de andere leden van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad te voeren. Ze hebben al vaker op persoonlijke titel brieven geschreven, onder andere over de salariëring van de Raad van Bestuur.
Kamsma: ‘Je gaat voorbij aan je collega’s in de GMR. Ik begrijp wel dat jullie intentie misschien niet onmiddellijk zal aanslaan bij de personeelsgeleding van de GMR, maar als jullie de dialoog over dit soort onderwerpen niet met hen aangaan, dan kom je zeker niet tot elkaar. Kies de weg van de geleidelijkheid. Bespreek bijvoorbeeld met elkaar welke rol de onderwijsevaluaties kunnen spelen op academie-niveau bij het onderhavige onderwerp.’

De twee studentleden, die geen stemrecht hebben inzake personeelsaangelegenheden, hebben de personeelsgeleding van de GMR geadviseerd tegen de notitie te stemmen. (FG)

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?